ททท. ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ จัดกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดกิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องด้วยการท่องเที่ยวน้ัน ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการนำส่งความสุขให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 อีกด้วย


สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพียงนำ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ไปแสดง ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยสามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของหน่วยงานพันธมิตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ Museum Siam, สวนพฤกษศาสตร์ 5 แห่ง (เชียงใหม่, สุโขทัย, พิษณุโลก, ขอนแก่น, ระยอง) และสวนสัตว์ 7 แห่ง (กทม., ชลบุรี, เชียงใหม่, นครราชสีมา, สงขลา, ขอนแก่น อุบลราชธานี) นอกจากนี้จะได้รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้บริการ “การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว” ของ “องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ” ซึ่งมีมากกว่า 40 รายการ
ททท. และ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มั่นใจว่า กิจกรรม “เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะช่วยกระตุ้นการเดินทาง การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และนำส่งความสุขจากการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลไปถึง “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน มีผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ทั่วประเทศประมาณ 11 ล้านคน ในจำนวนนี้ มีผู้ที่ถือบัตรอยู่ในพื้นที่ กทม. และใกล้เคียงประมาณ 1.3 ล้านคน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*