ททท. แจกรางวัลใหญ่ส่งท้ายปี 2560 ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้านเที่ยวเมืองไทย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

พ.ต.อ. อำนาจ โฉมฉาย ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ พ.ต.ท.ปนัตถ์ มโนมัยวิบูลย์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายพิธีการเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2  ร่วมแสดงความยินดีกับนักท่องเที่ยวคนที่ 35 ล้านของปี 2560 ภายใต้แคมเปญ “Thailand’s Luckiest Visitor, the Amazing Smashing Success” ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (Thailand Tourism Year 2018) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) โดย ททท. ในฐานะผู้ดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดท่องเที่ยว ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมทางการตลาดยุคใหม่ กอปรกับในช่วงเดือนธันวาคมที่กำลังมาถึงซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ททท. จึงจัดกิจกรรม “Thailand’s Luckiest Visitor, the Amazing Smashing Success”ขึ้น โดยคาดการณ์ว่า ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติคนที่ 35 ล้าน เดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำให้ปี 2560 จึงเป็นโอกาสดีที่จะเฉลิมฉลอง พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักท่องเที่ยวคนดังกล่าว

สำหรับ นักท่องเที่ยวคนทื่ 35 ล้าน ได้แก่ Ms. Stephanie Haring อายุ 33 ปี เป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ซึ่งวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และเกาะพีพี รวมใช้เวลาพำนักในประเทศไทยประมาณ 3 สัปดาห์ เดินทางมาประเทศไทยโดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR836 จากกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ จะได้รับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบอภินันทนาการจำนวน 2 ที่นั่ง เส้นทางระหว่างประเทศที่ผู้ได้รับรางวัลมีถิ่นพำนักถาวร กลับมายังประเทศไทย พร้อมที่พักโรงแรม 5 ดาว จำนวน 5 คืน จาก ททท. และบริการรถ AOT Limousine ส่งนักท่องเที่ยวเข้าที่พักในกรุงเทพฯ จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

สถิตินักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 31,845,616 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 8.07% สร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวม 1,632,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.66% (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*