“มามอบความรัก ฝากหัวใจไว้ ณ วังนำ้เขียว” งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 16

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว องค์การบริหสารส่วนตำบลไทยสามัคคี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หยาวเย็นตลอดทั้งปี งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณด้านข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า การจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชมความสวยามของแปลงเบญจมาศบานหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงผักปลอดสารพิษ และแปลงดอกไม้หลากชนิด นิทรรศการด้านการเกษตร การออกร้านและจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอวังน้ำเขียว พิธีจดทะเบียนสมรสกลางสวนดอกเบญจมาศ การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ การแสดงบนเวทีของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดการจัดงาน

และที่พิเศษสุดกับกิจกรรมท่องเที่ยว จัดโดย ททท. สำนักงานนครราชสีมา ซึ่งนักท่องเที่ยวท่านใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันธรรมดา สามารถลงทะเบียน ณ ซุ้มนิทรรศการของ ททท. ก็จะได้รับของรางวัลเป็นที่ระลึกกลับไปด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอวังน้ำเขียว โทร. 0 4422 8666, องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร. 0 4422 8888, 08 9280 5494 www.tambolthaisamakkhee.go.th, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.​สำนักงานนครราชสีมา 2101-2104 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4431 3030, 0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667 www.tourismthailand.org/nakhonratchasima, Facebook Fan Page ททท.สำนักงานนครราชสีมา E-Mail : tatsjma@tat.or.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*