จังหวัดนครพนม เปิดตัวแคมเปญ นครพนม .. พร้อม

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนแถลงข่าวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2561 โดย นายรังสรรค์ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.​2561 จังหวัดนครพนม ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เปิดตัวแคมเปญ “นครพนม .. พร้อม”

เป็นการแสดงถึงจังหวัดนครพนมมีความพร้อมในทุกด้าน พร้อมส่งเสริมความก้าวหน้าเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร มุ่งก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง และสร้างความสุขให้กับประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีเยี่ยมเยือน

จังหวัดนครพนม ได้เปิดตัวแคมเปญไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ในงาน นครพนม ไทย-ลาว เค้าท์ดาวน์ 2 แผ่นดิน โดยหน่วนงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานในปี 2561 และนโยบายต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติของจังหวัดนครพนม ในการร่วมบูรณาการส่งเสริมให้จังหวัดนครพนมมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และได้เชิญหน่วยงานท่องเที่ยวของแขวงคำม่วน และแขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์ “ปีท่องเที่ยวลาว 2018” ด้วยเช่นกัน

ด้วยแคมเปญ “นครพนม .. พร้อม” โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาสินค้าขึ้นใหม่ มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศลาว ภายใต้ชื่อ “เส้นทางโคตะปุระ มหานครศักดิ์สิทธิ์” “เส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร” “เส้นทางทำบุญตักบาตร ไหว้พระธาตุ 2 แผ่นดิน” เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเดิม ให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และตลอดทั้งปี จังหหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม/งานประเพณี ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทุกเดือน อาทิ

เดือนมกราคม 24 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ 2561 งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561

เดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลตรุญจีน, มหกรรมการค้าแฟร์ จังหวัดนครพนม, คาราวานศรัทธาบูชาพญานาค

เดือนมีนาคม กิจกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งประเทศไทย Ride to Khong 2018 (นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม)

เดือนเมษายน งานสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย-ลาว และเทศกาลสงกรานต์หากแก่ อ.ธาตุพนม

เดือนมิถุนายน การประชุมท่องเที่ยวอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2561 Mekhong Tourism Forum 2018

เดือนกรกฎาคม งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (7-13 กรกฎาคม 2561)

เดือนกันยานยน งานบวงสรวงฉลองเมืองนครพนมครบรอบ 232 ปี

เดือนตุลาคม วันสัตตนาคารำลึก และงานประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม

เดือนพฤศจิกายน เปิดเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวนครพนม งานลอยกระทงแพเซิ้ง อ.บ้านแพง งานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม อ.ศรีสงคราม เดือนธันวาคม งานบุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม และงานเค้าท์ดาวน์ริมโขงนครพนม

จังหวัดครพนมจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่าน เดินทางไปเยือนจังหวัดนครพนม ปีปี 2561 เมืองแห่งความสุข 3 ที่สุด สู่สุขที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042 513490-1 e-Mail : tatphnom@tat.or.th Facebook : tat nakhonphanom

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*