จังหวัดมุกดาหาร เปิดตัวแคมเปญ 36 ปี ของดีจังหวัดมุกดาหาร

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในปี 2561 จังหวัดมุกดาหารจะมีอายุครบ 36 ปี หลังจากที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดนครพนม เมื่อปี 2525 ในโอกาสนี้ จังหวัดมุกดาหารจึงเปิดตัวแคมเปญ 36 ปี ของดีจังหวัดมุกดาหาร เป็นวาระของการขับเคลื่อนโครงการวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ตลอดปี 2561 สนองนโยบายรัฐบาลภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2558-2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

จังหวัดมุกดาหาร เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ที่มีความเก่าแก่ มีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญ อันได้แก่ วัดเก่าเลียบริมแม่น้ำโขง มโนภิรมย์, วัดโพธิ์ศรี, อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก วัดสองคอน, อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ, ตลาดสินค้าอินโดจีน นอกจากนี้จังหวัดมุกดาหารยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมด้านชาติพันธุ์ของ 8 ชนเผ่าที่โดดเด่น

ด้วยแคมเปญ “36 ปี ของดีจังหวัดมุกดาหาร” โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี 2561 จังหวัดมุกดาหารได้เตรียมกิจกรรม/งานประเพณี รอรับให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวทุกเดือน อาทิ

เดือนมกราคม กาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561, กิจกรรมประเพณีบรูไฮไทโซ่ อ.ดงหลวง, งานค้ำคูณภูไทไหว้เตดีย์หลวงปู่หล้า อ.หนองสูง

เดือนกุมภาพันธ์ งานรำลึก 111 ปี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการที่มุกดาหาร, เทศกาลตรุษจีนเวียดนามโพ้นทะเล, จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว จักรยาน 2 ล้อง 2 น่องท่อง 2 แผ่นดิน (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

เดือนมีนาคม มหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย (The Great Mekhong Bike Ride 2018) (นครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม)

เดือนเมษายน งานสงกรานต์หาดมโนภิรมย์ อ.หว้านใหญ่, สงกรานต์วิถีพุทธ 4 แผ่นดินอินโดจีน

เดือนตุลาคม งานปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน อ.ดอนตาล

เดือนพฤศจิกายน เทศกาลลอยกระทง

เดือนธันวาคม งานเทศกาลแห่ดาววันคริสต์มาสวัดสองคอน Magical of Songkhon ออนซอนสองคอนเฟสติวัล และงานเค้าท์ดาวน์มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกท่านเดินทางไปเยือนจังหวัดมุกดาหาร ในปี 2561 ภายใต้แคมเปญ 36 ปีของดีจังหวัดมุกดาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042 513490-1 e-Mail : tatphnom@tat.or.th, Facebook Fampage : tat nakhonphanom

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*