ททท. ชวนเที่ยวงาน ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก .. หนึ่งเดียวในโลกที่ จ.ยโสธร

นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก เพื่อสืบสานงานบุญมาฆบูชา อันเป็นงานบุญสำคัญของชุมชน ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2561

ในงานดังกล่าว ชุมชนต่างๆ จะนำข้าวตอกขาวที่คัดจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวที่ดีที่สุด มาร้อยเป็นมาลัยสูงนับสิบเมตร และประดับตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิเช่น การประกวดการออกแบบของที่ระลึกจากมาลัยข้าวตอก การประกวดหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดขับร้องสรภัญญะ การประกวดมาลัยข้าวตอก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชมการสาธิตทำมาลัยข้าวตอก เลือกซื้อสินค้า OTOP จากกลุ่มต่างๆ ของอำเภอมหาชนะชัย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย รวมทั้งในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการแห่มาลัยข้าวตอก ไปทอดถวาย ณ วัดหอก่อง, วัดหยาดฟ้า และวัดของแต่ละตำบลในเขต อ.มหาชนะชัย

และต่อเนื่องไปในวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ก็จะเป็น “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีที่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2561” ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า (ลาว เขมรส่วย เยอ) เช่น การจำลองบ้านและการแสดงประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า การแสดงนิทรรศการภาพเขียน งานศิลปะของศิลปินท้องถิ่น การแสดงภาพวาด และสาธิตการวาดภาพของศิลปินท้องถิ่น การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอต่างๆ บริเวณลานทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-ศรีสะเกษ และที่สำคัญคือ การแสดง แสง เสียง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ในคืนวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ในคืนวันที่ 7 มีนาคม 2561 เริ่มการแสดงเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ททท. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ไปร่วมชื่นชมงานประเพณีอันล้ำค่าของอีสานใต้ในต้นปีนี้ ทั้งยังเชื่อมโยงท่องเที่ยวต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในเขตอีสานใต้ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์, ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ, วิมานพญาแถน จ.ยโสธร, อุทยานแห่งชาติผาแต้ม สามพันโบก จ.อุบลราชธานี เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.มหาชนะชัย โทร. 0 4579 9545, เทศบาลตำบลฟ้าหยาด โทร. 0 4577 7116, 0 4577 7014 และ www.visityasothon.com, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714 www.facebook.com/pages/Tatubonfanpage www.เที่ยวอีสาน.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*