บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มช่องทางการเช็คอินผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร. 1771

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดตัวบริการใหม่ คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน (โทร. 1771) ช่องทางการเช็คอินผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ โดยบริการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและจะให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง

ผู้โดยสารสามารถติดต่อเช็คอินผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสายการบินฯ โทร. 1771 ล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาเที่ยวบินออก

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “บางกอกแอร์เวย์ส มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารเสมอมา โดยที่ผ่านมาสายการบินฯ ได้มีการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การเดินทางของผู้โดยสารมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยบริการ คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*