งานประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ และปิดทองพระพุทธรูป ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม

ด้วยงานประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ได้เวียนมาบรรตบครบอีกวาระหนึ่ง ทางวัดและคณะกรรมการจัดงาน จึงขอบอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชน ได้ไปร่วมงานประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ ตามชันษาปีเกิดของท่าน เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดปี 2561

องพจนกรโกศล เจ้าอาวาส และคณะกรรมการวัดเขตร์นาบุญญาราม และคณะกรรมการบ้วนเฮงเจตั้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กำหนดการ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ถนนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ดังนี้ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชุมนุมเทวดา อัญเชิญดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 มาเป็นองค์ทิพย์ยาน, วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์-เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และถวายเครื่องกระยาทิพย์บูชาดาว พระสงฆ์ทำพิธีเสดาะเคราะห์อวยชัยให้พรให้มีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ

นอกจากนั้น ยังมีพิธีพะเก่งบูชาดาวนพเคราะห์ คำว่า พะเก่ง เป็นภาษาจีน หมายความถึงการเสดาะเคราะห์ของแต่ละบุคคล โดยนิมนต์พระสงฆ์สวดโองการขอร้องพระอิศวร ผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ผู้ควบคุมชะตาชีวิตมนุษย์ และดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ซึ่งแต่ละปีดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 นี้ จะเคลื่อนเข้าเสวยอายุมนุษย์และเคลื่อนออกไปทุกปี

การที่จะรู้ว่า ดาวนพเคราะห์ดวงใดเสวยอายุท่านนั้น ให้มาตรวจสอบกับพระสงฆ์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่วัดเขตร์ฯ เพื่อทำฎีกาถวายพระอิศวรให้ หากดวงชะตาของผู้ถวายฎีกาเป็นเคราะห์ร้าน ก็ขอให้ปัดเป่าเบาบางแคล้วคลาดปลอดภัย ถ้าดวงชะตาดีก็ขอให้ส่งเสริมให้รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้น โดยพระสงฆ์จะเป็นผู้ทำพิธีให้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*