ททท.ระยอง เชิญเที่ยว บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของระยอง

บ้านมาบเหลาชะโอน หมู่ที่ 5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ที่โดดเด่นในด้านเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความหลากหลาย

ไม่ว่าทิวทัศน์โดยรอบบริเวณหมู่บ้านที่งดงาม ยิ่งเมื่อขึ้นไปยังโบสถ์หินอ่อนบนยอดเขาที่อลังการ จะสามารถมองเห็นชายทะเลและหมู่เกาะบริเวณหาดวังแก้ว แหลมแม่พิมพ์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองระยอง รวมถึง บึงน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ที่ชื่อ “บึงสำนักใหญ่” หรือหนองจำรุง มีพื้นที่ 3,871 ไร่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิดและมีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก

บ้านมาบเหลาชะโอน เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแบบเรียบง่าย ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร และอาหารพื้นบ้านที่เน้นอาหารทะเลที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งจากที่รอบบึงสำนักใหญ่มีต้นกระจูดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยแต่เดิมชาวบ้านใช้ประโยชน์จากต้นกระจูด ในการผูกมัดสิ่งของต่างๆ สานเป็นเสื่อและกระสอบใส่น้ำตาล เพื่อเป็นของบรรณาการ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลากว่า 200 ปี มาแล้ว ดังนั้น การสานเสื่อกระจูด จึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านมาบเหลาชะโอน ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

โดยได้จัดตั้งกลุ่มจักสานกระจูดขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี และนำวัตถุดิบที่มีมากมายมาแปรรูป เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์เด่น – ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด เช่น ประเภทกระเป๋าหิ้ว กระเป๋าสะพาย ประเภทกล่อง ประเภทตะกร้า และประเภทอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

แหล่งท่องเที่ยว – บึงสำนักใหญ่, – สวนพฤกษศาสตร์จังหวัดระยอง, – โบสถ์หินอ่อนของวัดสนามรัตนาวาส

สิ่งอำนวยความสะดวก – มีที่พักให้เลือกอย่างหลากหลาย อาทิเช่น บ้านพักโฮมสเตย์ บ้านพักริมชายหาด เป็นต้น, – บริการล่องเรือชมธรรมชาติรอบบึงสำนักใหญ่

รายละเอียดติดต่อ กลุ่มจักสานบ้านมาบเหลาชะโอน โทร. 086 045 3938 e-Mail : baankawee@hotmail.com http://www.otoptoday.com/otopvillage/141209082659 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานระยอง (ระยอง-จันทบุรี) 153/4 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร : 0 3865 5420 โทรสาร : 0 3864 5510

E-mail : tatryong@tat.or.th, เว็ปไซต์ www.tat-rayong.com facebook ททท.สำนักงานระยอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*