กิจกรรม “รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ” (แต่งงานปู) ณ สะพานรักษ์แสม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นำสื่อมวลชนไปร่วมงาน กิจกรรม “รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ” (แต่งงานปู) ณ สะพานรักษ์แสม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลน

สะพานรักษ์แสม เป็น สะพานที่เกิดจากชาวบ้านร่วมกันสร้างสะพานไม้ข้ามไปอีกฝั่ง เพื่อเดินทางไปดูแลคอกปูแสม พันธุ์สัตว์น้ำและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และมีการเปลี่ยนมาสร้างเป็นสะพานแขวนที่สวยงามมีความยาว 80 เมตรเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติและไม่ขวางทางเรือที่สัญจรไปมา พร้อมทั้งยังสร้างสะพานเดินชมป่าชายเลนยาว 90 เมตรอีกด้วย

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามตามธรรมชาติของริมคลองสองฝั่ง ต้นโกงกางและต้นแสมอายุกว่า 100 ปี อีกทั้งสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ในที่เดียวกัน จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวคู่รักนิยมเดินทางมาถ่าย Pre-wedding

นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวยังสามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอื่นๆ ได้ อาทิ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ที่ตัดกับความงามของทุ่งโปรงทอง ชมความสวยงามของอนุสรณ์เรือรบหลวงประแส สัมผัสวิถีชีวิตของแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านทะเลน้อย และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดจันทบุรีผ่านถนนเฉลิมบูรพาชลทิตซึ่งเป็นถนนเลียบทะเลที่สวยที่สุดในประเทศไทย

กิจกรรมเด่นของรักษ์แสมที่เนินฆ้อ คือ การจัดงานแต่งงานปู โดยนำปูแสมฝ่ายเจ้าบ่าวจากจังหวัดสมุทรปราการ มาสู่ขอปูแสมฝ่ายเจ้าสาวในตำบลเนินฆ้อ โดยจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีเช่นเดียวกับการแต่งงานคน มีการส่งตัวเข้าหอเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปูแสมและปูดำ

กิจกรรมนี้เพื่อเป็นการผลักดันให้สะพานรักษ์แสมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ปูแสม ปูดำ สัตว์น้ำและทรัพยากรตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าสูงสุด รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ลุ่มป่าเลนประแสร์-พังราด คลองท่าตาโบ๊ย

สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานระยอง (ระยอง-จันทบุรี) 153/4 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร : 0 3865 5420 โทรสาร : 0 3864 5510

E-mail : tatryong@tat.or.th, เว็ปไซต์ www.tat-rayong.com facebook ททท.สำนักงานระยอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*