ททท. เชิญชวนตามรอยพระเจ้าตาก ในจังหวัดระยอง (1)

ความสำคัญของจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทัพและตั้งค่ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในอดีต ททท. สำนักงานระยอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์นี้ จึงได้นำสื่อมวลชนร่วมเดินทาง ศึกษาเส้นทางเดินทัพของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งที่ 2 ที่ วัดกองดิน

วัดกองดิน เป็นวัดราษฏร์ในนิกายเถรวาท ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย อยู่ในเขตปกครองการคณะสงฆ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยองโดยมี พระครูสุนทรเขมาภินันท์ เป็นเจ้าอาวาส ตามประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลกองดิน และองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้ระบุไว้ว่า วัดกองดินนี้ เป็นสถานที่หยุดพักทัพตำดินปืนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมีพระประธานประจำในอุโบสถ มีพระนามว่า พระพุทธภัทรปิยปกาศิต หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อปิยปกาศิต

ตามรายงานลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2442 (ร.ศ. 118) มีการระบุชื่อของวัด ณ สถานที่แห่งนี้ว่า “วัดคงคาจืด” ภายหลังวัดคงคาจืดได้ทรุดโทรม ยากแก่การบูรณปฏิสังขรณ์ ประชาชนในพื้นที่จึงได้ทำการย้าย สร้างวัดขึ้นมาใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดกองดิน” ปัจจุบันวัดกองดิน ตั้งอยู่ในตำแหน่งจุดกึ่งกลางของพื้นที่ 4 จังหวัด (ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด) โดย สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 4 ปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอแกลง และสำนักงานเทศบาลตำบล ได้ร่วมสำรวจและตั้งหมุดประวัติศาสตร์ ในสถานที่ของวัดกองดิน นับเป็นลำดับที่ 26 สุดท้ายของเขตจังหวัดระยอง ในเส้นทางสายเอกราชการเดินทัพของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คราวยกทัพไปเพื่อตีเมืองจันทบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2310

โดย อุโบสถได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 42 เมตร และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2533 โดยมี พระพุทธภัทรปิยปกาศิต เป็นพระพุทธรูป ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ อุโบสถวัดกองดิน

หลวงพ่อปิยปกาศิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง มีลักษณะที่สำคัญคือ ขัดสมาธิเพชร พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาวางบนหัวเข่า พระหัตถ์ซ้ายวางอยู่บนพระเพลา พระพักตร์กลม พระโอษฐ์ยิ้ม ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมี (เกศ) เป็นดอกบัวตูม พระวรกายอวบอ้วน ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน ประดิษฐาน อยู่ในอุโบสถวัดกองดิน จังหวัดระยอง

หลวงพ่อปิยปกาศิต ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ที่หล่อแบบโบราณองค์แรกของภาคตะวันออก ประกอบพิธีเททองหล่อ เมื่อปี พ.ศ.2513 มีประวัติความเป็นมา พอให้ทราบโดยย่อว่า

หลวงพ่อปิยปกาศิต-สร้างขยายส่วนมาจากพระพุทธรูปองค์ต้นแบบองค์หนึ่ง ที่มีพระนามว่า พระพุทธะปกาศิต หรือ หลวงพ่อปกาศิต ได้ทราบมาว่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งที่ถูกลืม ไปจากจิตใจของคนไทย เชื่อมีชาวพุทธอีกมากมายหลายสิบล้านคน ที่อาจจะไม่เคยได้ยินพระนามของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มาก่อน อีกทั้งอาจจะไม่ทราบว่า ครั้งหนึ่งในอดีต เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว มีพระพุทธรูปปางวิชัย หรือ ปางสะดุ้งมารองค์หนึ่ง ได้รับการอัญเชิญนำไปในสมรภูมิสนามรบ อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ เคียงคู่บารมีของวีรกษัตริยาธิราชผู้กล้าพระองค์หนึ่ง ผู้มีน้ำพระทัยกล้าแกร่ง ไม่ย่อท้อในการทำศึกสงคราม นั่นคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระผู้เป็นมิ่งขวัญ กำลังใจของทหารหาญ ในการกอบชาติกู้เมือง กู้ชาติไทย ให้เป็นไท จากพวกพม่า ที่เข้ามายึดครองผืนแผ่นดินไทย เมื่อคราวปี พุทธศักราช 2310

นับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ของศรัทธาสาธุชน ที่อยู่ในภาคตะวันออก ที่ได้ พระพุทธปกาศิต หรือ หลวงพ่อปกาศิต กลับคืนมาสู่พื้นที่กองดินนี้อีกครั้งหนึ่ง หลังผ่านกาลเวลาไปแล้ว ถึง 236 ปี นับแต่คราวที่พระยาตาก(สิน) ได้เคลื่อนกำลังพล ยกทัพไปตีเมืองจันทบูรณ์ ราวปี พ.ศ.2310 และได้มาหยุดพักตั้งค่ายทหารที่หมู่บ้านแห่งนี้ ได้ทราบเรื่องราวจากผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่าน เล่าให้ฟังว่า “เคยได้นิมิตเห็นพระยาตาก(สิน) ยกพระพุทธรูปบูชาองค์หนึ่ง เข้าไปในวิหารที่วัดเก่าคงคาจืด และให้ทหารหาญที่มาด้วยอธิษฐานจิตขอพรเป็นชัยมงคล ให้มีชัยชนะศึกสงครามที่เมืองจันทบูรณ์” มีความเชื่อกันว่า พระพุทธรูปองค์นั้นก็คือ พระพุทธปกาศิต หรือ หลวงพ่อปกาศิต องค์ต้นแบบนี้นั่นเอง

ภายในอาณาบริเวณของวัด มีโพธิ์ 3 ต้น 15 คนโอบรอบ เชื่อกันว่า เป็นโพธิ์นิมิตอธิษฐานจิตปลูกของพระเจ้าตากฯ

โพธิ์ 3 ต้น

เปิดให้นมัสการทุกวัน 08.00-18.00 น. ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดกองดิน โทร. 038-626214 , 01-7615667 www.piyapakasit.com

สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานระยอง (ระยอง-จันทบุรี) 153/4 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร : 0 3865 5420 โทรสาร : 0 3864 5510

E-mail : tatryong@tat.or.th, เว็ปไซต์ www.tat-rayong.com facebook ททท.สำนักงานระยอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*