การบินไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IATA Legal Symposium 2018

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม IATA Legal Symposium 2018 จัดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้

โดยมี เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ นายเจฟฟรีย์ เชน (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาทั่วไป IATA นายเลสลี่ ลูโก้ (ที่ 6 จากซ้าย) รองที่ปรึกษาทั่วไป IATA นายคาร์โล โทนีโร (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไป IATA และ นายสิทธินัย จันทรานนท์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกที่เป็นบุคคลในแวดวงธุรกิจการบิน และเป็นสมาชิกของ IATA จำนวนกว่า 250 คน ร่วมในพิธี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

อนึ่ง การประชุม IATA Legal Symposium 2018 เป็นการประชุมวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายด้านการบินในระดับภูมิภาคและระดับสากล คดีความที่สำคัญ และการพัฒนาองค์กรด้านกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลพัฒนาการด้านกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของสายการบินต่างๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*