กิจกรรมส่งเสริมการตลาด”มหกรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซบนัว”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือกับ 6 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

อาทิ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.), สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย(สนท.), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.), สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “มหกรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซบนัว”

ในรูปแบบขบวนคาราวานรถบัสจำนวน 19 คัน รวม 7 เส้นทาง ครอบคลุมเมืองหลักและเมืองรอง เกือบ 20  จังหวัดในภาคอีสาน โดยเริ่มสตาร์ทจาก สยามนิรมิต เช้าวันที่ 1 มีนาคม 2561

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*