บางกอกแอร์เวย์ส เสนอบริการเพื่อขนส่งผู้ป่วย

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เสนอบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในระหว่างที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ โดยสามารถติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ทั้งนี้ การบริการดังกล่าวจะมีให้บริการทั้งเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส (Airbus) อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ (เมียนมาร์) เสียมราฐ (กัมพูชา) และ พนมเปญ (กัมพูชา) เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เมดิเคิล เเคร์ เซอร์วิส โทร. 1771 หรือ 02 270 6699 กด 88 (หลังเลือกภาษา) ในเวลาทำการปกติ (8.00 น. – 17.30 น.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*