กิจกรรม “มหกรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซ่บนัว” ครั้งยิ่งใหญ่ 7 เส้นทางสู่ดินแดนมหัศจรรย์ภาคอีสาน (1)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือกับ 6 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว คือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท., สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สนท., สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สทน., สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนรักษ์และผจญภัย สทอ. และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “มหกรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซ่บนัว” ในรูปแบบขบวนคาราวานรถบัสจำนวนกว่า 30 คัน รวม 7 เส้นทางครอบคลุมเมืองหลักและเมืองรอง เกือบ 20 จังหวัดในภาคอีสาน

kubrottiew.com นำเสนอในเส้นทางอีสานใต้ โดยแหล่งท่องเที่ยวแห่งที่สอง คือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เขมราฐ แปลว่า ดินแดนแห่งความเกษมสุข เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ริมแม่น้ำโขง ห่างจากตัวจังหวัด 105 กม. อำเภอเขมราฐ เป็นอำเภอเก่าแก่ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงเทพ อยู่ริมแม่น้ำโขงเป็นระยะทางยาวกว่า 40 กม. ซึ่งฝั่งตรงข้ามคือ เมืองสองคอน แขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว เขมราฐเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพแม่น้ำโขงที่สวยงาม หาดทรายที่มีชื่อเสียงคือ หาดทรายสูง และจะมีการแข่งเรือยาวอำเภอเขมราฐซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

คำขวัญประจำอำเภอ “ต้นตำรับรำตังหวาย ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์น้ำใจงาม สุดเขตแดนสยาม มะขามหวานหลายหลาก กล้วยตากรสดี ประเพณีแห่เทียนพรรษา แข่งนาวาสองฝั่งโขง”

ด้วยความที่เป็นเมืองเล็ก สะท้อนถึงจำนวนประชากรที่ค่อนข้างจะบางตา ก็ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมของบ้านเมืองนี้ค่อนข้างจะสงบเงียบ ชีพจรของเมืองเป็นจังหวะเนิบช้า สบายๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่เบื่อความวุ่นวายของเมืองหลวง แต่ฝันถึงวิถีชีวิตผ่อนคลาย อยากหลบมุมพักผ่อนในอำเภอเล็กๆ ริมโขงแบบไม่คาดหวังอะไรมาก แค่มาเปลี่ยนบรรยากาศและลิ้มรสปลาน้ำโขงในสารพัดเมนู เขมราฐ ไม่น่าจะทำให้ใครผิดหวังกับบรรยากาศอันเรียบง่ายตามประสาเมืองชนบท

อำเภอเขมราฐ มีถนนสายวัฒนธรรมเขมราฐธานี หรือถนนคนเดิน จัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากมาย

อารามสำคัญในเขตเทศบาลเขมราฐนั้น ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมถนนกงพะเนียง และด้วยความเป็นเมืองเก่า แต่ละวัดจึงอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยเมตร สามารถเดินเที่ยวชมได้สบายๆ ที่เด่นๆ ก็ได้แก่ วัดโพธิ์ วัดกลาง (วัดชัยภูมิการาม) และ วัดบ้านเหนือ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่ 5

สำหรับวัดที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดในย่านนี้คงต้องเป็น วัดโพธิ์ เพราะสืบย้อนตำนานกลับไปได้ถึงสมัยช่วงปลายกรุงธนบุรี หรือยุคก่อนหน้าจะก่อตั้งเขมราฐธานีอยู่หลายสิบปี ตามประวัติเก่าเล่าสืบต่อกันมาว่า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (ภายหลังได้ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี) เป็นแม่ทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุต หรือนครเวียงจันทน์ ในราวปี พ.ศ.2321 จนทำให้ชาวบ้านชาวเมืองแตกตื่นหนีภัยสงครามกันไปคนละทิศละทาง และมีการกวาดต้อนไพร่พลกลับกรุงสยามไปเป็นจำนวนมากนั้น

มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งแม่ชี (แม่ขาว) เป็นผู้นำ ได้นำพาญาติโยมและลูกหลาน อพยพลี้ภัยสงครามลงมาตามลำน้ำโขง โดยมีการชักชวนผู้คนที่ผ่านพบร่วมเดินทางไปด้วยกัน จนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มชน ก่อนจะตัดสินใจปักหลักทำกินยังชัยภูมิอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง ริมชายฝั่งโขงยังสภาพเป็นป่ารกชัฏชุกชุมไปด้วยสิงสาราสัตว์ คืนหนึ่งแม่ชีเกิดนิมิตว่าในบริเวณใกล้ๆ กันนั้น มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง เมื่อถึงรุ่งเช้าจึงระดมบริวารออกค้นหา กระทั่งได้ค้นพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่บนฐานเก่าๆ หลังเครือเถาวัลย์ที่ปกคลุมอยู่จนมองแทบไม่เห็น ซึ่งพระพุทธรูปโบราณที่ค้นพบนั้นเป็นปางมารวิชัย มีลักษณะงดงามมาก หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ทอดพระเนตรลงสู่แม่น้ำโขง ด้วยนิมิตหมายอันเป็นมงคลยิ่งเช่นนี้ แม่ชีและบริวารจึงพร้อมใจกันตั้งชุมชนบ้านกงพระเนียง และสร้างวัดขึ้น โดยเรียกขานชื่อตามต้นโพธิ์ใหญ่ ส่วนพระพุทธรูปองค์นั้น ก็ให้กราบไหว้บูชาในฐานะพระเจ้าใหญ่องค์แสนนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

วัดโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 109 ถนนกงพะเนียง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2516 ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระเจ้าใหญ่องค์แสน พระเจ้าใหญ่องค์แสน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 1.09 เมตร สูงรวมเกตุ 1.59 เมตร เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวเขมราฐมาช้านาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน และเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจุบันอำเภอเขมราฐได้กลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากที่ตั้งของตัวอำเภอนั้นมีทัศนียภาพแม่น้ำโขง ที่สวยงาม รวมไปถึงยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวทีมีชื่อเสียงจำนวนหลายแห่งเช่น หาดทรายที่มีชื่อเสียงคือ หาดทรายสูง แก่งช้างหมอบ ภูอ่าง แก่ง พะลานเหล็ก ภูรัง ภูพนมดี ภูยอ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกจำนวนมาก

เยี่ยมชมภาพสวยๆ ของอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จาก Facebook “ฮักนะเขมราฐ.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 02 250 5500 ต่อ 1365-9 www.เที่ยวอีสาน.com, ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 045 243 770

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*