กิจกรรม “มหกรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซ่บนัว” ครั้งยิ่งใหญ่ 7 เส้นทางสู่ดินแดนมหัศจรรย์ภาคอีสาน (3)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือกับ 6 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว คือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท., สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สนท., สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สทน., สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย สทอ. และ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA

ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “มหกรรมคาราวานท่องเที่ยวอีสานแซ่บนัว” ในรูปแบบขบวนคาราวานรถบัสจำนวนกว่า 30 คัน รวม 7 เส้นทางครอบคลุมเมืองหลักและเมืองรอง เกือบ 20 จังหวัดในภาคอีสาน

kubrottiew.com นำเสนอในเส้นทางอีสานใต้ โดยแหล่งท่องเที่ยวแห่งที่สี่ ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทย จัดที่จังหวัดยโสธรเท่านั้น

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จะมีการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก เพื่อสืบสานบุญมาฆบูชา อันเป็นงานบุญสำคัญของชุมชน ในงานนี้ชุมชนต่างๆ จะนำข้าวเหนียวเปลือกมาคั่วไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนแตกออกเป็นข้าวตอกขาว แล้วจึงนำมาร้อยเป็นมาลัย สูงนับ 10 เมตร และประดับตกแต่งอย่างงดงามหลากหลายรูปแบบ

การร้อยข้าวตอกเป็นมาลัยสายยาว เป็นการสื่อความหมายแทน “ดอกมณฑารพ” ซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ที่มีความสวยงามและหอมเป็นพิเศษ โดยดอกมณฑารพจะบานและร่วงหล่นลงยังโลกมนุษย์เฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ได้แก่ วันประสูติ วันตรัสรู้ วันปรินิพพาน ฯลฯ การแห่มาลัยข้าวตอกเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ดังคำว่า “ร้อยมาลัยข้าวตอก แทนดอกมณฑารพ นบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

ปัจจุบัน เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ได้จัดสร้าง พิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก ขึ้นที่วัดหอกอง ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร จุดประสงค์เพื่อนำมาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ก็จะมีทั้งประวัติมาลัยข้าวตอกของอำเภอมหาชนะชัย บ้านฟ้าหยาด  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี

จากนั้นจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่นการประกวดการออกแบบของที่ระลึกจากมาลัยข้าวตอก การประกวดหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดขับร้องสรภัญญะ การประกวดมาลัยข้าวตอกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชมการสาธิตทำมาลัยข้าวตอก เลือกซื้อสินค้าโอทอปของอำเภอมหาชนะชัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอมหาชนะชัย โทร. 0-4579-9545, เทศบาลต้าบลฟ้าหยาด โทร 0-4577-7116,0-4577-7014 และ www.visityasothon.com ข้อมูลเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 02 250 5500 ต่อ 1365-9 www.เที่ยวอีสาน.com, ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 045 243 770

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*