ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ งานไอทีบี เบอร์ลิน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ งานไอทีบี กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (แถวหน้าขวา) นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (แถวหลังซ้าย) และ นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย (แถวหน้าซ้าย) เฝ้ารับเสด็จฯ

งานไอทีบี เบอร์ลินได้รับการยกย่องว่าเป็นงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ณ กรุงเบอร์ลิน ทั้งนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เข้าร่วมงานจัดแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*