ททท. ขอเชิญนักเที่ยวและผู้สนใจร่วมงาน “วันช้างไทย”ประจำปี2561

ททท. ขอเชิญนักเที่ยวและผู้สนใจร่วมงาน “วันช้างไทย”ประจำปี2561 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ บริเวณศูนย์คชศึกษาฯ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นผู้คุณูปการของแผ่นดิน

นางสาวบุญยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ เปิดเผยว่าการจัดงาน “วันช้างไทย” จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับช้างและควาญช้างที่ล่วงลับ พร้อมร่วมกันเซ่นไหว้ศาลปะกำตามประเพณีความเชื่อของชาวกูยเลี้ยงช้าง เพื่อบูชาและบอกกล่าวบรรพบุรุษ และให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญและการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญของชาติไทย นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ซึ่งนอกเหนือจากนี้ ในทางความเชื่อของชาวช้างและประชาชนโดยทั่วไปในเรื่องของความโชคดี การประกอบกิจการอันเป็นมงคล และความเคารพ เชื่อมั่น ความศรัทธาต่อพระพิฆเนศวร เนื่องจากรูปลักษณ์กายเป็นมนุษย์เศียรเป็นช้าง และพระกรหนึ่งข้างถือบ่วงบาศ อีกหนึ่งข้างถือขอสับช้าง ซึ่งเป็นสิ่งมงคลของชาวช้าง

เมื่อครั้งในอดีตชาวกวยออกไปจับช้างป่าอุปกรณ์ที่สำคัญคือ เชือกปะกำ ซึ่งข้างหนึ่งของเชือกทำเป็นบ่วงบาศเพื่อให้สามารถคล้องช้างได้ และตะขอสับช้างเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบังคับช้างที่คล้องได้จากป่า อีกทั้งในวันอันเป็นมงคล ชาวช้างจึงมีการนำพระพิฆเนศวรซึ่งเป็นที่เคารพนับถือมาทำพิธีบรวงสรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่อยมาจากอดีต จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมในงาน : ได้จัดให้มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีช้างจำนวน 9 เชือกร่วมตักบาตรพระสงฆ์, พีธีเซ่นไหว้ศาลปะกำ, พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร, กิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง, การจัดนิทรรศการวันช้างไทย และการแสดงตำนานยุทธหัตถี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ททท. สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 44 51 4447 – 8 โทรสาร 0 4451 8530 e-mail : tatsurin@tat.or.th http://www.tourismthailand.org/surin www.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*