ไทยสมายล์ สนับสนุนสินค้าเกษตรของเกษตรกรไทย

นายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ นางเนตรนภางค์ ธีระวาส ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า สายการบินไทยสมายล์ พร้อมทั้ง รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”โครงการสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย”

ระหว่างสายการบินไทยสมายล์ และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าเกษตรของเกษตรกรไทย และนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้บริการแก่ผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์ พิธีฯ ดังกล่าว มีขึ้น ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*