ขอเชิญเที่ยวงาน “โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล”

นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงาน “โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักกันในนาม “นครแห่งอาหารทะเล” อย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับตลาดการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการเป็นผู้นำแห่งการจำหน่าย การผลิต และการแปรรูปอาหารทะเลในภูมิภาค โดยกำหนดให้มีการจัดงานตั้งแต่วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และถนนทวาย ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร


สมุทรสาคร เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำทะเล จึงมีการประกอบอาชีพด้านการประมงอย่างกว้างขวาง มีเรือประมงที่ทันสมัยนับพันลำ และสามารถจับสัตว์น้ำได้เป็นปริมาณที่มากที่สุดของประเทศจนได้รับขนานนามว่า “ครัวของประเทศไทย” อีกทั้งในปีนี้ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ได้เสนอให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในเรื่องของอาหารถิ่นตามโครงการ “สุขกลางใจ @สมุทรสาคร นครแห่งอาหารทะเล”

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกชิม เลือกซื้อ สินค้า และอาหาร และชมกิจกรรมเสนอขายสินค้า จากร้านค้าชุมชน และผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ กิจกรรมภายในงานฯ และแวะเช็คอินกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่บริเวณใกล้เคียง อาทิ พระรูปนักบุญอันนา ที่สามารถหมุนได้ 360 องศา กราบนมัสการหลวงพ่อดำ ณ วัดแหลมสุวรรณาราม หรือที่ชาวบ้านเรียก “วัดหัวแหลม” อยู่ติดกับที่สถานีรถไฟ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนรถไฟสายสั้นที่สุดในประเทศไทย “สายบ้านแหลม-แม่กลอง” และพลาดไม่ได้กับกิจกรรมนั่งรถสามล้อย้อนประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอม (สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย) ชมวิถีชาวท่าฉลอมตลอดสองฝั่ง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยังคงอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลท่าฉลอมไว้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 3853 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ Call Center 1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*