“จังหวัดนครสวรรค์ เชิญ ชวนร่วมงาน “ เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน” ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561

จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ และยังเป็นการชมเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ อีกทั้งยังได้นำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่ต่างสนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม
ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ 15 อำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และภาคประชาชน กำหนดจัดงาน “เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน” ในระหว่างวันที่  19 – 23 มีนาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวได้ใช้ช่องในกิจกรรมนี้เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และให้เกษตรกรกลุ่มแปรรูปข้าว กลุ่มผลิตสินค้าชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์ข้าว สินค้าแปรรูป และสินค้าชุมชน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ในจังหวัดให้เกิดอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมไทย สร้างรายได้ในท้องถิ่น และสร้างกระแสนิยมการท่องเที่ยว รูปแบบการจัดงานเป็นแบบย้อนยุค สีสันสดใส แบบมนต์รักลูกทุ่ง (ยุคทองกวาวกับอ้ายคล้าว) ทุ่งนา/กองฟาง ผสมผสานงานวัด ซุ้มงานและร้านค้าต่างๆ เป็นเพิงไม้หลังคามุมแฝก กว่า 100 ร้านค้า มีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมวันละ 2 ชุด สลับกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งแบบเต็มวง โดยเริ่มการแสดงเวลา 17.00 – 21.00 น. นอกจากนี้ภายในงานยังมีซุ้มอำเภอต่างๆ สินค้าข้าวใหม่ หรือข้าวพันธุ์พื้นเมืองของแต่ละอำเภอ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า OTOP และอื่นๆ อีกมากมาย โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิด ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)


นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า งาน “เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน” เป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องข้าวและปลาของจังหวัดนครสวรรค์ ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตของชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภายในงานทาง ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ททท. สำนักงานนครสวรรค์ ยังได้จัดแคมเปญที่มีชื่อว่า“นครสวรรค์ สวรรค์ของนักชิม” ททท. สำนักงานนครสววรรค์ ได้นำอาหารถิ่นจากชุมชนบ้านเกยไชยเหนือ ในวันที่ 19-20 มี.ค. 61 และชุมชนบ้านหาดเสลา ในวันที่ 21-23 มี.ค. 61 มาให้ผู้ร่วมงานได้ชิมทุกวันอีกด้วย
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่ ททท.สำนักงานนครสวรรค์
โทร. 0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810 E-mail : tatsawan@tat.or.th., www.tourismnakhonsawan.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*