ททท. จัดใหญ่ หมอลำคาร์นิวัลขอนแก่น สร้างสีสันชวนคนเที่ยวเมืองหมอแคน แดนหมอลำ

ททท. จับมือ จังหวัดขอนแก่น ผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก จัดงาน “เทศกาลหมอลำ คาร์นิวัล” เป็นเครื่องมือกระตุ้นในการเดินทางท่องเที่ยวเขาสู่จังหวัดขอนแก่น หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยจัดงาน “เทศกาลหมอลำ คาร์นิวัล” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอกย้ำขอนแก่น “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผุ้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ตามที่ ททท. ได้ผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นอีก 1 ช่องทาง ที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงาน เดินทางเข้ามายังจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น ททท. จึงได้จัด “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดย ททท. ได้ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมอีสาน “หมอลำ” โดยมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณ ซาบซึ้งอยู่ในสายเลือดของชาวอีสานที่พร้อมจะนำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินหมอลำจิ๋วรุ่นใหม่ และบุคคลที่สนใจ เห็นความสำคัญของหมอลำอีสาน ที่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับอีสานและประเทศไทยตลอดไป อันจะส่งผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสมรดกเสน่ห์ทางวัฒนธรรมหมอลำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดังนั้น การจัดงาน “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกทางภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และเสริมสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการกระตุ้นให้ศิลปินหมอลำ ตระหนักและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงหมอลำ อันเป็นภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภาคอีสานตลอดไป ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของหมอลำ “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ”

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า “การจัดงานครั้งนี้เป็นการรวบรวมหมอลำทั้งประเทศระดับชั้นนำมาไว้บนเวที 3 เวที ตลอด 3 วัน ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นพิธียกอ้อ ยอครู ซึ่งเป็นพิธีไหว้พ่อครูแม่ครูหมอลำ เป็นการแสดงออกถึงการรำลึกและเคารพต่อครูบาอาจารย์ อันเป็นผู้มีคุณูประการอันยิ่งใหญ่ของศิลปินหมอลำ

ในวันที่ 1 เมษายน 2561 มีขบวนแห่คาร์นิวัลหมอลำ จะมีทั้งหมด 9 ขบวน โดยขบวนที่ 1-8 บอกเล่าถึงวัฒนธรรมของการแสดงหมอลำในรูปแบบต่างๆ เน้นความสวยงามของศิลปะหมอลำ โดยขบวนที่ 9 จะเป็นขบวนที่แสดงถึงความสนุกสนาน ในชื่อชุด “Cool Isan สงกรานต์ วิถีถิ่น สู่วิถีเทรนด์” ที่จะนำเสนองานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ภาคอีสานแบบอีสานแซ่บนัวคาร์นิวัลที่พลาดไม่ได้

ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมเต็มที่ เพราะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนและบริการ มีเครื่องบินกว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทุกภาค คือ ขอนแก่น -กรุงเทพฯ, ขอนแก่น – เชียงใหม่, ขอนแก่น-หาดใหญ่ และขอนแก่น-ภูเก็ต มีโรงแรมที่สามารถรองรับกว่า 366 แห่ง คิดเป็นห้องพักกว่า 10,068 ห้อง มีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมสัมนา รวมทั้งการแสดงสินค้าขนาดใหญ่

หมอลำคาร์นิวัล จึงเป็นงานเทศกาลที่อยากเชิญชวนให้มาร่วมชม เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น และเป็นการเผยแพร่ สืบสาน มรดก ภูมิปัญญา ของคนไทยภาคอีสาน โดยได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจราจรที่ขบวนคาร์นิวัลจะแห่ผ่านในตัวเมือง รวมไปถึงจุดชมขบวนคาร์นิวัล ที่จังหวัดได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ที่ทุกคนที่จะร่วมสัมผัส เสน่ห์อันหลากหลายครั้งนี้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์อันหลากหลายในวิธีวัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่ขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-6 ทุกวันในเวลาราชการ และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice E-mail : tatkhkn@tat.or.th, www.tourismthailand.org

ททท. จับมือ จังหวัดขอนแก่น ผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก จัดงาน “เทศกาลหมอลำ คาร์นิวัล” เป็นเครื่องมือกระตุ้นในการเดินทางท่องเที่ยวเขาสู่จังหวัดขอนแก่น หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยจัดงาน “เทศกาลหมอลำ คาร์นิวัล” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอกย้ำขอนแก่น “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผุ้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ตามที่ ททท. ได้ผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นอีก 1 ช่องทาง ที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงาน เดินทางเข้ามายังจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น ททท. จึงได้จัด “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดย ททท. ได้ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมอีสาน “หมอลำ” โดยมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณ ซาบซึ้งอยู่ในสายเลือดของชาวอีสานที่พร้อมจะนำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินหมอลำจิ๋วรุ่นใหม่ และบุคคลที่สนใจ เห็นความสำคัญของหมอลำอีสาน ที่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับอีสานและประเทศไทยตลอดไป อันจะส่งผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสมรดกเสน่ห์ทางวัฒนธรรมหมอลำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดังนั้น การจัดงาน “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกทางภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และเสริมสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการกระตุ้นให้ศิลปินหมอลำ ตระหนักและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงหมอลำ อันเป็นภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภาคอีสานตลอดไป ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของหมอลำ “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ”

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า “การจัดงานครั้งนี้เป็นการรวบรวมหมอลำทั้งประเทศระดับชั้นนำมาไว้บนเวที 3 เวที ตลอด 3 วัน ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เป็นพิธียกอ้อ ยอครู ซึ่งเป็นพิธีไหว้พ่อครูแม่ครูหมอลำ เป็นการแสดงออกถึงการรำลึกและเคารพต่อครูบาอาจารย์ อันเป็นผู้มีคุณูประการอันยิ่งใหญ่ของศิลปินหมอลำ

ในวันที่ 1 เมษายน 2561 มีขบวนแห่คาร์นิวัลหมอลำ จะมีทั้งหมด 9 ขบวน โดยขบวนที่ 1-8 บอกเล่าถึงวัฒนธรรมของการแสดงหมอลำในรูปแบบต่างๆ เน้นความสวยงามของศิลปะหมอลำ โดยขบวนที่ 9 จะเป็นขบวนที่แสดงถึงความสนุกสนาน ในชื่อชุด “Cool Isan สงกรานต์ วิถีถิ่น สู่วิถีเทรนด์” ที่จะนำเสนองานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ภาคอีสานแบบอีสานแซ่บนัวคาร์นิวัลที่พลาดไม่ได้

ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมเต็มที่ เพราะเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนและบริการ มีเครื่องบินกว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทุกภาค คือ ขอนแก่น -กรุงเทพฯ, ขอนแก่น – เชียงใหม่, ขอนแก่น-หาดใหญ่ และขอนแก่น-ภูเก็ต มีโรงแรมที่สามารถรองรับกว่า 366 แห่ง คิดเป็นห้องพักกว่า 10,068 ห้อง มีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมสัมนา รวมทั้งการแสดงสินค้าขนาดใหญ่

หมอลำคาร์นิวัล จึงเป็นงานเทศกาลที่อยากเชิญชวนให้มาร่วมชม เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น และเป็นการเผยแพร่ สืบสาน มรดก ภูมิปัญญา ของคนไทยภาคอีสาน โดยได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางจราจรที่ขบวนคาร์นิวัลจะแห่ผ่านในตัวเมือง รวมไปถึงจุดชมขบวนคาร์นิวัล ที่จังหวัดได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ที่ทุกคนที่จะร่วมสัมผัส เสน่ห์อันหลากหลายครั้งนี้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสเสน่ห์อันหลากหลายในวิธีวัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่ขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-6 ทุกวันในเวลาราชการ และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice E-mail : tatkhkn@tat.or.th, www.tourismthailand.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*