ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ชวนไปชม วัดโคกขาม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม โดย นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม ชวนสื่อมวลชนไปเยี่ยมชม วัดโคกขาม ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วัดโคกขาม เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาราวๆ ช่วงปีพ.ศ.2222 สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ คือ พระอุโบสถหลังเก่ามีใบเสมารอบๆ ด้านหน้ามีพระเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา ลวดลายการแกะสลักไม้ที่หน้าบันนั้นงดงาม นอกจากนั้นยังมีศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นศาลเพียงตาเดิม และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เล่ากันว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของพันท้ายนรสิงห์ เช่น ชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัย และบุษบก เป็นต้น

“พระพุทธสิหิงส์ องค์ที่ 4”

นอกจากนี้ภายในอุโบสถมหาอุตม์ของวัดยังประดิษฐาน “พระพุทธสิหิงส์ องค์ที่ 4” หลวงพ่อสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองสมุทรสาคร องค์พระเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนยุคต้น อายุเก่าแก่ประมาณ 300 ปี มีพุทธลักษณะอิ่มเอิบที่ทุกคนสัมผัสได้ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีพระพุทธสิหิงส์เพียง 4 องค์เท่านั้น คือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ, วัดพระสิงห์ เชียงใหม่, หอพระสิงห์ นครศรีธรรมราช และ วัดโคกขาม สมุทรสาคร

สถาปัตยกรรมแบบอยุธยา ลวดลายการแกะสลักไม้ที่หน้าบัน

วัดโคกขาม ตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม ซึ่งเป็นคลองที่มีความคดเคี้ยว ลักษณะเป็นโค้งข้อศอก กระแสน้ำเชี่ยวยากต่อการเดินเรือ ทำให้ครั้งที่พระเจ้าเสือ หรือสมเด็จพระสรรเพชรที่ 8 (พ.ศ. 2246-2252) เสด็จประพาสต้นไปตามลำคลองโคกขามด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย ได้เกิดอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้หัก ทำให้พันท้ายนรสิงห์ ถูกประหารชีวิต

บริเวณที่ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ พระเจ้าเสือทรงโปรดให้ขุดคลองลัดตัดทางคดเคี้ยวของคลองโคกขามให้ตรง โดยให้เจ้าพระยาราชสงครามเป็นแม่กองคุมไพร่พลจำนวน 3,000 คน ขุดคลองตัดจากคลองโคกขามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2248 ตรงมาเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน ขนาดคลองกว้าง 5 วา ลึก 6 ศอก เสร็จในปี พ.ศ. 2252 ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เมื่อขุดเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า “คลองสนามไชย” ต่อมาเปลี่ยนเป็นคลองมหาชัย แต่ชาวบ้านมักเรียกว่าคลองถ่าน และบริเวณปากคลองมหาชัยติดกับคลองโคกขาม จะมีศาลพันท้ายนรสิงห์อีกหนึ่งศาล ซึ่งเป็นศาลเพียงตาแห่งแรกของประเทศไทย

ศาลพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้เป็นแห่งแรก สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์แก่พันท้ายนรสิงห์ผู้ซึ่งเป็นนายท้ายเรือที่จงรักภักดีผู้ที่ยอมรับโทษประหารชีวิตเพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณีตามกฏมณเฑียรบาลในสมัยอยุธยา เชื่อว่าเป็นศาลพันท้ายนรสิงห์ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นจุดที่เชื่อว่าพันท้ายนรสิงห์ถูกประหารชีวิต

รูปเคารพพันท้ายนรสิงห์ในศาลแห่งนี้ สร้างขึ้นจากไม้จันทร์หอม ขนาดเท่าคนจริงอยู่ในท่าถือท้ายคัดเรือ เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นที่นับถือของชาวบ้านอย่างมาก ชาวบ้านนิยมมาขอพรแล้วเมื่อสำเร็จ ก็แก้บนด้วยนวมชกมวย ไม้พายเรือ หรือรูปปั้นไก่แก้ว เพราะตามประวัติแล้ว ท่านชอบชกมวยและตีไก่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 3853 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ Call Center 1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*