ททท. เปิดโครงการ “7 Greens” ท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ดึงศิลปินหัวใจสีเขียว อเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็นพรีเซนเตอร์ ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.

ปัจจุบันโลกกำลังแบกรับกับปัญหาในทุกๆ ด้านอย่างหนักหน่วง ทั้งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติลดจำนวนลง และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ผลกระทบที่ว่านี้ส่งผลไปในทุกๆ ส่วน ตั้งแต่แหล่งน้ำ ป่าไม้ ผืนดิน และอากาศ จากการคมนาคมทางอากาศ 40% การขนส่งทางบก 32% และการขนส่งอื่นๆ รวม 3% ขณะที่ที่พักแรมก็สร้างมลภาวะไว้ถึง 21% ส่วนกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ประมาณ 4% นั้น เป็นเพียงตัวเลขของผลกระทบของการท่องเที่ยวเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ในฐานะที่เป็นองค์กรหลัก ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ มีความตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการและแผนงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว รวมถึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันส่งเสริมและช่วยกันลดปัญหาที่ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการที่เรียกว่า “แนวคิด 7 Greens” ซึ่งทุกภาคส่วน รวมทั้งนักท่องเที่ยว สามารถร่วมแรงร่วมใจกันทำได้ เพียงเริ่มต้นแบบง่าย ก็เที่ยวได้อย่างมีความสุข สนุก และรักษ์โลก

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มองเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านโครงการ “ท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens” เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่รู้จักและสร้างกระแสการท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ เพื่อลดการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับตัวเอง ถึง 7 รูปแบบ 

ประกอบไปด้วย  

1. Green Heart : เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องมีหัวใจที่เคารพ และตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม นับเป็นหัวใจหลักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

2. Green Logistics: เที่ยวใกล้ ไกล เลือกใช้พลังงานสะอาด ผ่านรูปแบบการเดินทางสีเขียวเน้นการประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม       

3. Green Attraction: ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน แหล่งท่องเที่ยวสีเขียว ต้องมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกับสภาพดั้งเดิมของพื้นที่นั้นไว้ให้ได้ 

4. Green Activity: กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5. Green Community: ชุมชนสีเขียว เที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญต้องคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  

6. Green Service: จัดการธุรกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจธุรกิจท่องเที่ยวแขนงต่างๆ เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

7. Green Plus: จิตอาสาดูแลสิ่งแวดล้อม นับเป็นการช่วยเหลือแหล่งท่องเที่ยวง่ายๆ ด้วยตัวของนักท่องเที่ยวเอง

นโยบาย 7 Greens เปรียบเสมือน แนวทางในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งระบบที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ ร่วมรณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปได้เข้าใจถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับโลก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ทาง ททท. ได้มีการจัดเส้นทางท่องเที่ยว 7 Greens ใน 3 พื้นที่ ที่มีต้นทุนความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างสูง และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ได้แก่ เกาะหมาก จ.ตราด ถือเป็นชุมชนต้นแบบ Low Carbon ชุมชนพลังงานทดแทนใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นพื้นที่ๆ ไม่มีร้านสะดวกซื้อ จ.พังงา เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และ จ.น่าน เมืองเล็กๆ ที่มีมนต์เสน่ห์ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยมีการสนับสนุนให้ปั่นจักรยานชมเมืองรอบๆ เมือง” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าว 

ด้านคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ พรีเซ็นเตอร์โครงการ 7 Greens กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่สามารถมาเป็นตัวแทนให้กับโลกสีเขียวและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน อย่างที่ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อทรัพยากรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวใต้น้ำ เที่ยวป่า แต่จะทำอย่างไรที่ให้การท่องเที่ยวเดินทางไปพร้อมๆกับการดูแลรักษาธรรมชาติ ที่ทุกคนได้เข้าไปสัมผัส เพื่อให้วิวหรือทิวทัศน์ที่งดงามคงอยู่ไปถึงคนรุ่นต่อๆไป ซึ่งแน่นอนเราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เที่ยวแบบรักษ์โลกตั้งแต่ตอนนี้”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*