ก.ท่องเที่ยวฯ – ททท.- ปตท.- มูลนิธิอารยสถาปัตย์ ร่วมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมปล่อยขบวนคณะมนุษย์ล้อนานาชาติ–ฑูตอารยสถาปัตย์

เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. สาขา พระราม 2 (ขาออก) โดย ปตท. ให้ความสำคัญในการให้บริการกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยด้วยรูปแบบ Friendly Design ของสถานีบริการพร้อมเตรียมรับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*