สนามบินตราด ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนฟรี

สนามบินตราด ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนรอบสนามบินและประชาชนทั่วไป ณ วัดมุมสงบ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยสนามบินตราดได้ช่วยประสานงานการจัดพื้นที่ตรวจรักษา สนับสนุนของว่างและเครื่องดื่มสำหรับทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มารับบริการ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาจำนวนกว่า 60 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*