คณะนักบินว่าวมืออาชีพจาก 15 ประเทศ เยี่ยมชมจังหวัดสมุทรสงคราม

คุณจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะนักบินว่าวมืออาชีพ จาก 15 ประเทศ กว่า 60 คน ซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมงาน Thailand International Kite 2018 เมื่อวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะนักบินว่าว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร ตันเสถียร กล่าวต้อนรับคณะฯ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา

กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกระแสหลักยังเมืองรอง ซึ่งได้รับเลือกเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด โดยเดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง ว่าวิถีชีวิตชุมชนที่ยังคงอัตลักษณ์ดั้งเดิมนั้น สามารถพบเห็นได้ในจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้ โดยส่งผ่านมิตรไมตรีของความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นการกระจายรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*