ททท.นครนายก ชวนเที่ยว จังหวัดนครนายก

คุณวรวรรณ ปราณีตพลกรัง รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.นครนายก ซึ่งรับผิดชอบ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี เชิญชวนให้ไปเที่ยวจังหวัดนครนายก ซึ่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในแบบแอดเวนเจอร์ หลากหลายประเภท เริ่มกันตั้งแต่แวะเยี่ยมชม สนามยิงปืนเขาอีโต้ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

สนามยิงปืนเขาอีโต้ ในปัจจุบัน ร.2 พัน.3 รอ. เกิดแนวคิดในการพัฒนากำลังพลของหน่วยให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลังจากการฝึกผู้บังคับบัญชาทุกระดับของกองพัน ได้ทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ พบข้อบกพร่องในการฝึกทุกครั้งนอกเหนือจาการปฏิบัติทางยุทธวิธีแล้ว การยิงปืนด้วยกระสุนจริงยังมีน้อยมาก ในความเป็นทหารอาชีพของกำลังพลในกองพัน กำลังพลส่วนใหญ่อยากมีที่จะมีความรู้ความชำนาญเพิ่มเติมจากทรัพยากรที่กองทัพบกมอบให้ ร.2 พัน.3 รอ. โดย พ.ท.โกวิท สังขนครา ผู้บังคับกองพันในสมัยนั้น จึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งสนามยิงปืนของกองพัน โดยจัดให้เป็นชมรมยิงปืนเขาอีโต้ ซึ่งชื่อชมรมนั้นเกิดจากที่ตั้งของหน่วย ในปัจจุบันที่อยู่ด้านหน้าของเขาอีโต้ ที่เป็นภูมิประเทศที่เด่นชัดเห็นได้ง่าย โดยแนวคิดที่ทำการจัดตั้งนอกเหนือจากการฝึกให้กำลังพลนั้น ยังสามารถให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย และเพื่อให้กำลังพลที่มีความชำนาญได้ทำการฝึกสอน

ซึ่งทำให้กำลังพลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถสอนการใช้อาวุธที่ถูกต้องให้กับผู้อื่นได้ มีการจัดทำสนามยังปืนพกให้กับกำลังพลและข้าราชการในพื้นที่ โดยในการจัดตั้งได้รับงบประมาณในการจัดตั้งจาก พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในการสนับสนุน สนามยังปืนแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่า “สนามนาควานิช”

ปัจจุบัน มี พันโทณัฐพัชร์  ฬาทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยได้เพิ่มพื้นที่สำหรับสนามยิงปืนยาว เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมการยิงปืนไรเฟิลอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของสนามยิงปืนเขาอีโต้ เพิ่มทักษะในด้านการใช้อาวุธปืนให้กับกำลังพลในหน่วยและบุคคลภายนอก ให้ได้มีโอกาสฝึกการใช้อาวุธและเครื่องกระสุน ให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อหาความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิทยาการและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับกีฬายิงปืนในจังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่ขันกีฬายิงปืนในประเภทต่างๆ

ชมรมยิงปืนเขาอีโต้ เปิดรับสมัครบุคลทั่วไปเป็นสมาชิก เริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) ผู้สมัครเตรียมเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรราชการ (ถ้ามี), ใบป. ๔ (ถ้ามี)

ค่าสมัครสมาชิกจะแบ่งดังนี้ ข้าราชการทหาร อดีตกำลังพล สังกัด ร.2 พัน.3 รอ. 350 บาทตลอดชีพ, ข้าราชการทั่วไป 550 บาท/ปี (ปีต่อไป 350 บาท), ประชาชนทั่วไป 750 บาทต่อปี (ปีต่อไป 550 บาท)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกชมรมยิงปืนเขาอีโต้ มีกระสุนจำหน่ายสำหรับสมาชิกเท่านั้น สามารถปรึกษาเทคนิคการยิงปืนจากผู้เชี่ยวชาญประจำสนาม และเข้าอบรมคอร์สต่างๆ ที่สนามจัดขึ้นได้ ทางสนามมีอาวุธปืนให้เช่าซ้อมกระบอกละ 300 บาท และบริการล้างปืนหลังการซ้อมกระบอกละ 80 บาท ทั้งหมดนี้สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สนามยิงปืนเขาอีโต้ อยู่ก่อนถึงประตูทางเข้าค่ายกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ หากมากจากนครนายก ให้ขับเลยวงเวียนศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประมาณ 2 กม. สนามยิงปืนจะอยู่ซ้ายมือ

ติดต่อได้ที่ โทร. 095 940 2871, Facebook : Khaoetoshootingclub, ID Line : etoshootingclub, e-Mail : khaoetoshootingclub@gmail.com

ททท. สํานักงานนครนายก 182/88 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 0 3731 2282, 0 3731 E-mail: tatnayok@tat.or.th http:// www.tourismthailand.org/nakhonnayok พื้นที่ความรับผิดชอบ: นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*