ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จัดโครงการ “Mega Deal @ภาคกลาง” ส่งเสริมการขายในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด

และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ “เที่ยวภาคกลาง” โฉมใหม่ “ภาคกลางเที่ยวใกล้ เที่ยวไหนก็สนุก” หวังดึงนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าสู่ภาคกลางมากย่ิงขึ้น 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง 17 จังหวัด โดยมี นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและบริการ เป็นประธานเปิดงาน โดยเชิญผู้ประกอบการจากภาคกลาง จำนวนกว่า 80 ราย เสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม/ที่พัก สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา แหล่งท่องเที่ยวชุมชนฯลฯ เสนอขายแก่กลุ่มผู้ซื้อ ได้แก่ สมาคม/ชมรมธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยวชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจาก 5 ภาค ทั่วประเทศ กว่า 150 ราย พบปะเจรจาซื้อขายสินค้าและการบริการ ที่ยกทัพจัดโปรโมขั่นสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการในราคาพิเศษ พร้อมทั้งเปิดตัวเว็บไซต์ “เที่ยวภาคกลาง” โฉมใหม่ “ภาคกลางเที่ยวใกล้ เที่ยวไหนก็สนุก” เว็บไซต์ที่รวบรวมแหล่งที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ที่ช้อปสุดฮิป ชิค เท่ กิจกรรมงานประเพณี / Event ต่างๆ ทั่วทั้ง 17 จังหวัด

จากนั้นในช่วงเย็น นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และเปิดกิจกรรม “สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการและสื่อมวลชน” โดยกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย ภายใต้ “โครงการ Mega Deal @ภาคกลาง“ ถือเป็นความร่วมมืออันเหนียวแน่นจากทุกภาคส่วน ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว สมาคม / ชมรมธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่ม Corporate รวมไปถึงสื่อมวลชน ซึ่งการสร้างเครือข่ายทางการตลาดการท่องเที่ยวนี้ จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ด้านความร่วมมือกันกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางมากยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขาย Mega Deal @ภาคกลาง เป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงาน ได้นำเสนอศักยภาพความพร้อมของพื้นที่ สินค้าและการบริการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดทางการตลาดใหม่ๆ ซึ่งทุกท่านที่เข้าร่วมงาน นอกจากจะได้สร้าง Contact ระหว่างหน่วนงานแล้ว ยังจะสามารถพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์ วิธีทำการตลาดให้มีความแตกต่างและน่าสนใจ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไปสู่เป้าหมายของรัฐบาลต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการตอบรับจากกลุ่มผู้ซื้อจากทั่วประเทศกว่า 150 ราย ได้มาพบปะเจรจาธุรกิจกัลกลุ่มผู้ขายทั้งจากภูมิภาคภาคกลาง และภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการขายขยายตลาดให้เติบโต และเพิ่มตัวเลขการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกันในอนาคต ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นการตอกย้ำความเด่นชัดของประเทศไทย ที่เป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยว AEC และทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก

การจัดโครงการ “Mega Deal @ภาคกลาง” ททท.ภูมิภาคภาคกลาง มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน การบูรณาการความร่วมมือในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังใช้การจัดงานเป็นการขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ ททท. ด้วยทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน ภายใต้การมุ่งเน้นความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ และร่วมกันผลักดันการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง ททท. หวังว่า การเจรจาธุรกิจการส่งเสริมการขาย และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ในงาน “Mega Deal @ภาคกลาง” ครั้งนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมจากเวทีระดับประเทศ ให้ทัดเทียมการแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงศักยภาพและภาพลักษณ์ของประเทศไทย ที่คำนึงถึงการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการของไทยที่เป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ ที่นี้ ได้ทำการส่งเสริมการขายอย่างมีคุณภาพในระยะยาว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*