ททท.นครนายก ชวนเที่ยว จังหวัดนครนายก (2)

คุณวรวรรณ ปราณีตพลกรัง รอง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.นครนายก ซึ่งรับผิดชอบ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี เชิญชวนให้ไปเที่ยวจังหวัดนครนายก ร่วมชมการประกวด มิสแกรนด์ปราจีนบุรี-นครนายก ณ เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน จ.ปราจีนบุรี

นครนายก สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี หลักฐาน คือแนวกําแพงเนินดินและสันคูเมืองที่ตําบลดงละคร แต่ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่าเป็นเมืองหน้าด่าน ทางทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง ใน พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑลนครนายกจัดอยู่ในเขต มณฑลปราจีนบุรี จนกระทั่ง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมือง ให้มีตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 ได้โอนนครนายกไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และ สระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็นจังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า “บ้านนา” เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏเป็นที่ดอน ทํานาหรือเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผลและมีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงอพยพไปอยู่ที่อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของชาวเมืองจึงโปรดเกล้าฯ ให้เลิกภาษีนาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิม ทําให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่และเรียกเมืองนี้ กันติดปากว่า “เมืองนายก”

สำหรับการประกวดมิสแกรนด์ปราจีนบุรี-นครนายก ครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุน โดยทำการประกวด ณ เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน จ.ปราจีนบุรี ดำเนินการโดย นพ.ฉันทวัฒน์ เกษมเนตร ผู้บริหารเฟซดอกเตอร์คลินิก ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธ์ มิสแกรนด์ปราจีนบุรีและมิสแกรนด์นครนายก 2018

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เป็นชื่อของการประกวดนางงามในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.​2556 และมี ณวัตน์ อิสรไกรศีล เป็นผู้อำนวยการประกวด ที่ต้องการปฏิรูปการประกวดนางงามในประเทศไทย ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ทำงานอยู่ในวงการนางงามและวงการบันเทิงมากว่า 20 ปี นำความรู้ความสามารถ ทั้งงานด้านนางงามและงานด้านบันเทิงมาผสมผสาน จึงก่อให้เกิดเวทีการประกวดนางงามในแบบฉบับของตนเอง ภายใต้ชื่อเวทีที่ว่า มิสแกรนด์

ในปี พ.ศ. 2559 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยการให้ทั้ง 77 จังหวัด จัดการประกวดมิสแกรนด์ขึ้น เพื่อหาสาวงามที่จะมาเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด โดยให้ใช้ชื่อ “มิสแกรนด์” แล้วตามด้วยจังหวัด เช่น มิสแกรนด์สุโขทัย มิสแกรนด์สงขลา มิสแกรนด์สกลนคร เป็นต้น

มิสแกรนด์ไทยแลนด์ (Miss Grand Thailand) เป็นกิจกรรมการประกวดสาวงามระดับประเทศ เพื่อค้นหาตัวแทนผู้หญิงไทย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดเวทีระดับนานาชาติ คือ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล และ เวทีระดับนานาชาติอื่นๆ อาทิ มิสอินเตอร์คอนติเนนตัล, มิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนล และเวทีอื่นๆ ในลำดับต่อไป รวมถึงเธอผู้นั้น จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการทำงานประชาสัมพันธ์ เป็นแบบอย่าง ช่วยเหลืองานสังคมให้กับหน่วยงาน หรือ องค์กรต่างๆ พร้อมโอกาสได้เป็นนักแสดง หรือก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง ในลำดับต่อไป

ในการประกวดครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ได้ให้เกียรติเดินทางมามอบรางวัลแก่สาวงามที่ชนะเลิศการประกวด และเป็นผู้มอบมงกุฏให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่ง ซึ่ง จังหวัดนครนายก มิสแกรนด์นครนายก ได้แก่ น.ส.กิรษา หอมเสียง, รองอันดับหนึ่ง น.ส.นุตชา หลีหลับ, รองอันดับสาม น.ส.ณัฐธิดา พึ่งนุ่ม และจังหวัดปราจีนบุรี มิสแกรนด์ปราจีนบุรี ได้แก่ น.ส.วริศรา ไตรวรรณ, รองอันดับหนึ่ง, น.ส.รังสิยา ชวนชม, รองอันดับสอง น.ส.ศิริโสภา คุ้มสิริ

ติดต่อ ททท. สํานักงานนครนายก 182/88 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 0 3731 2282, 0 3731 E-mail: tatnayok@tat.or.th

http:// www.tourismthailand.org/nakhonnayok พื้นที่ความรับผิดชอบ: นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*