นกแอร์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

คุณปิยะ ยอดมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เนื่องจากสายการบินนกแอร์เป็นผู้สนับสนุนบัตรโดยสาร 400 ใบ ให้แก่แพทย์สภากาชาดไทย รวมถึงให้ขนส่งอวัยวะและเนื้อเยื่อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มาตั้งแต่ปี 2550 สายการบินนกแอร์ มีความยินดีที่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และตอบแทนสังคม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*