การบินไทย จัดพิธีเจิมเครื่องบินแอร์บัส A350 XWB และเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปประกอบพิธีเจิมเครื่องบิน จำนวน 2 ลำ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้แก่ เครื่องบินแอร์บัส A350 XWB นามพระราชทาน “วิเชียรบุรี” และเครื่องบินโบอิ้ง 777-300ER นามพระราชทาน “สุลาลีวัน”

โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี นายสุรชัย เพียรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร พนักงานบริษัทฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ บริเวณลานจอดหน้าโรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ฝ่ายช่าง การบินไทย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินทั้ง 2 ลำ ทั้งในด้านอุปกรณ์ และระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบินที่มีความทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารในทุกชั้นโดยสารได้รับความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*