ททท.นครนายก ชวนเที่ยว จังหวัดนครนายก (4)

คุณวรวรรณ ปราณีตพลกรัง รอง ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.นครนายก ซึ่งรับผิดชอบ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี เชิญชวนให้ไปเที่ยวจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมแอดเวนเจอร์ ล่องแก่งในลำน้ำนครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล หรือ เขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู่บ้านด่าน ตําบลหินต้ัง สร้างขึ้นตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อบรรเทาความทุกข์ เรื่องการจัดสรรทรัพยากรน้ําของชาวนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง ตัวเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรอง สร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ปัจจุบันเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาว รวม 2594 เมตร สูง 93 เมตร มีความจุน้ำ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนขุนด่านปราการชล เป็นเขื่อนที่มีคุณประโยชน์นานัปการ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ทรงคุณค่า และสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวนครนายกและชาวไทยทุกคน ด้านหน้าเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ํา เป็นพื้นน้ําสีขาว คั่นกลางกับผืนป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ําให้กับเขื่อน ด้านหลังเขื่อนเป็นพื้นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพของคนจังหวัดนครนายก รวมถึงกิจกรรมล่องแก่งแม่น้ํานครนายกที่สามารถเล่นได้ตลอดทั้งปี ท้ายเขื่อนได้พัฒนาพื้นที่จัดปลูกพันธุ์ไม้นานาชนิดและอาคารเพื่อจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทั้งพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล ท่าเรือสําหรับล่องแก่ง สําหรับพื้นที่บนภูเขาด้านบนสันเขื่อนพัฒนาเป็นจุดชมทิวทัศน์ต่างๆ และด้านบนจุดสูงสุดของภูเขาสร้างเป็นอาคารที่ประทับเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

การล่องแก่งในลําน้ํานครนายก นิยมใช้เรือแคนูและเรือยาง เล่นได้ตลอดปี โดยลงเรือหลังเขื่อนขุนด่านปราการชล ล่องไปตามลําน้ํานครนายก ผ่านเกาะแก่งต่างๆ (แก่งที่น้ําเชี่ยวที่สุดคือแก่งสามชั้น) มีจุดนําเรือขึ้นฝั่งและออกมายังถนนใหญ่ได้หลายจุด เช่น ที่บ้านดง แก่งสามชั้น วังกุตภา และวังยาว ระยะทางในการล่องแก่งแต่ละช่วง ประมาณ 2-7 กม. ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง การล่องแก่งเป็นการท่องเที่ยวผสมผสาน ไปกับการกีฬาทางน้ําที่สนุกตื่นเต้นท้าทาย เป็นการพักผ่อนและการออกกําลังกายซึ่งได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ติดต่อ ททท. สํานักงานนครนายก 182/88 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 0 3731 2282, 0 3731 E-mail: tatnayok@tat.or.th

http:// www.tourismthailand.org/nakhonnayok พื้นที่ความรับผิดชอบ: นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*