ไทยสมายล​์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะฝึกงานในช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program) เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย, กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา, เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

เอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือก (Required Documents) เอกสารสมัครนักศึกษาฝึกงาน, สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมสำเนาถูกต้อง), สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนาถูกต้อง), สำเนาเอกสารรับรองผลการเรียน (ฉบับปัจจุบัน) (พร้อมสำเนาถูกต้อง), รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป

เอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสถาบัน TOEIC ฯลฯ

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงาน ณ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด สามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ทางอีเมลล์ Internship@thaismileair.com

ติดต่อสอบถาม (Contact us) โทร. +662 117 8771 internship@thaismileair.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*