การบินไทย เปิดเที่ยวบินเพิ่มในเส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเที่ยวบินใหม่ ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ 4 เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมี นายอานุภาพ กิตติกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศญี่ปุ่น บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วย นายโอซาดะ ฟูโตชิ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการอาวุโส ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ นายอิชิอิ ยะสุโอะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหารสำนักงานท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ กระทรวงที่ดิน ขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น นายนิวัตชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการการบริการท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ และ กัปตันพยัคฆพันธุ์ สังขพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท การบินไทยฯร่วมทำพิธีตัดริบบิ้นเปิดเที่ยวบินใหม่ TG627 

อนึ่ง บริษัท การบินไทยฯ เพิ่มเที่ยวบินสู่จุดบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นจาก 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และบินไปยังจุดบินต่างๆ อีก 5 จุดบินในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ฮาเนดะ โอซาก้า นาโกย่า ฟุกุโอกะ และซัปโปโร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*