“สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” จังหวัดกำแพงเพชร

ททท. ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร แถลงข่าวการจัดงาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ณ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับ จังหวัดกำแพงเพชร และ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่กลับบ้านทุกท่านมาเที่ยวงาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 21.00 น. ณ เกาะกลางแม่น้ำปิง จ.กำแพงเพชร

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในครั้งนี้ว่า ในนามชาวจังหวัดกำแพงเพชร รู้สึกขอบคุณที่ ททท. ได้เลือกจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทนภาคเหนือในการจัดงานสงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร ประจำปี 2561 เป็นการสร้างโอกาสอันดีให้กับจังหวัด ในการเปิดเมืองกำแพงเพชรให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักยิ่งขึ้น ซึ่งทางจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมในการให้การต้อนรับและดูแลในเรื่องของความปลอดภัย และเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐบาล ทหาร ตำรวจ และ ภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่

ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้กล่าวว่าในการจัดงานสงกรานต์ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีมากที่ ททท. ได้มาจัดกิจกรรมสงกรานต์ที่จังหวัดกำแพงเพชร ทำให้ภาพการจัดงานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น ในส่วนของเทศบาลได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ที่วัดบาง, งานก่อพระทรายน้ำไหล บริเวณเกาะกลางแม่น้าปิง, การจัดขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุนครชุม, พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร, พิธีบวงสรวงศาลพ่อหลักเมือง ตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้

นางสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. ได้กล่าวถึงในส่วนของ ททท. เองได้มีแผนงานโครงการการจัดกิจกรรม Amazing Songkran 2018 ใน 13 พื้นที่หลัก และ 5 พื้นที่เมืองรองทั่วประเทศไทย ซึ่งจังหวัดกาแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 พื้นที่ ที่ ททท.ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ หนึ่งในมิติที่สำคัญคือการกระจายการจัดงานและขยายโอกาสของเมืองรอง ที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชร รวมไปถึงส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป โดยกิจกรรม Highlight ภายในงานปีนี้ ททท. ได้จัดทำซุ้มอุโมงค์น้ำมนต์จากวัดเกจิชื่อดัง จาก 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ในภาคเหนือ อาทิ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่, วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน, วัดพระบรมธาตุนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร, วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุโขทัย, วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์, วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร, วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก และการประดับประดาพื้นที่บริเวณการจัดงานด้วยซุ้มพวงมโหตรหลากสีสัน

และในวันที่ 16 เมษายน 2561 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมสงกรานต์แล้ว ททท.ได้จัดกิจกรรม การวิ่ง Plogging เก็บขยะเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวกำแพงเพชรมาร่วมกันรณรงค์การำรักษาความสะอาด ตอบแทนสิ่งดีดีคืนสู่สังคมด้วยการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมหลังการจัดงาน นอกจากนี้ ททท. ยังได้จัด แคมเปญ “กลับบ้านแต่งไทย เที่ยวสงกรานต์กำแพงเพชร” ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก แต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมงาน เพียงท่านแสดงหลักฐานใบเสร็จค่าที่พักหรือบัตรโดยสารเครื่องบิน จะได้รับของที่ระลึก ฟรี วันละ 500 ท่าน ขอให้ทุกท่าน เดินทางปลอดภัยมีความสุขและสนุกสนานกับครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

“สงกรานต์ปีนี้กลับบ้านแต่งไทย เที่ยวสงกรานต์กำแพงเพชร”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*