บางกอกแอร์เวย์ส ร่วมสนับสนุนโครงการ “ห้องเรียนพอดี พอดี” ที่จังหวัดเชียงราย

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดยนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัทฯ และประธานคณะทำงานส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (ที่ 2 จากขวา) และนายสดมภ์พล มีวุฒิสม นายสถานีจังหวัดเชียงราย (ขวาสุด) เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนแห่งใหม่ ในโครงการ “ห้องเรียนพอดี พอดี” ให้กับโรงเรียนบ้านดอยช้าง

หนึ่งในโรงเรียนที่ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งทางสายการบินฯ ได้ร่วมสนับสนุนมอบบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย จำนวน 272 ที่นั่ง มูลค่ากว่า 2,568,560 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานให้แก่ทีมงานตลอดทั้งโครงการ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายสวง กองจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง (ซ้ายสุด) ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โครงการ “ห้องเรียนพอดี พอดี” คือโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย และภาคเครือข่ายภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ให้กับโรงเรียน 9 แห่ง ในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะ อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน และ อำเภอแม่สรวย ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*