เที่ยวสงกรานต์เมืองรอง ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย-กำแพงเพชร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ภูมิภาคภาคเหนือ โดย คุณสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการ เชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางเที่ยวสงกรานต์เมืองรอง ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย – จังหวัดกำแพงเพชร โดยเริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ภูมิหลังอำเภอสวรรคโลก ในราวพุทธศักราช 2017 พระเจ้าบรมไตรโลกนาถแห่งเมืองอยุธยา ได้ยึดเมืองเชียงชื่น (เมืองศรีสัชนาลัย) และได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงชื่นเป็นเมืองสวรรคโลก ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายจากเมืองเชียงชื่น มาอยู่ที่บ้านวังไม้ขอน ซึ่งเป็นเมืองสวรรคโลกในปัจจุบัน (ประมาณ พ.ศ. 2379) ระหว่าง พ.ศ. 2411 – 2435 เมืองสวรรคโลกมีเมืองอยู่ในความครอบครอง 6 เมือง คือ เมืองด้ง เมืองวิเศษไชยสัตย์ เมืองบางยม เมืองศรีพนมมาศ เมืองพิรามรง และเมืองบางขลัง  ในปี พ.ศ. 2459 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้เปลี่ยนคำว่า เมือง เป็นจังหวัดทั่วประเทศ ศาลากลางเมืองสวรรคโลก จึงเปลี่ยนเป็นศาลากลางจังหวัดสวรรคโลก หรือจังหวัดสวรรคโลก

อำเภอสวรรคโลก เดิมมีชื่อว่าอำเภอวังไม้ขอน แต่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเมืองสวรรคโลก เมื่อ พ.ศ. 2481 เมืองสวรรคโลกยังมีฐานะเป็นจังหวัดสวรรคโลก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสวรรคโลก เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยสั่งยุบ “จังหวัดสวรรคโลก” ให้ไปตั้งอยู่ภายใต้ “จังหวัดสุโขทัย” ฐานะของจังหวัดสวรรคโลกจึงถูกลดให้เป็นอำเภอสวรรคโลกนับแต่นั้นมา แต่ชื่อ “จังหวัดสวรรคโลก” ยังปรากฏในสถานที่ราชการสองแห่งของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ศาลจังหวัดสวรรคโลก และ สำนักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก

สันนิษฐานว่าเมืองสวรรรคโลกคงจะตั้งเมืองอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลในเมือง (ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ 3) ประมาณ 500 เมตร เนื่องจากมีหลักฐานคือ “เสาหลักเมือง” ปรากฏอยู่ในบริเวณนั้น เดิมตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม ต่อมาตลิ่งพังจึงได้ย้ายเข้ามา เสาหลักเมืองของเมืองสวรรคโลกเป็นเสาไม้สักทองสูงประมาณ 2 เมตร ปัจจุบันได้ผุกร่อนและหักลง

นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก (ในสมัยนั้น) ได้มอบหมายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นักวิชาการ รวบรวมประวัติศาสตร์เมืองสวรรคโลกพร้อมภาพเก่าๆ ที่หายาก มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ในขณะนั้น) เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดศาลหลักเมืองสวรรคโลก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นับว่าเป็นหนังสือที่ดีและทรงคุณค่ายิ่งต่อชาวสวรรคโลก ชาวสุโขทัยตลอดจนผู้สนใจ

รายละเอียดสอบถาม http://www.tourismthailand.org/sukhothai ททท.สำนักงานสุโขทัย พื้นที่รับผิดชอบ : สุโขทัย, กำแพงเพชร,​อุตรดิตถ์ ที่อยู่ : 130 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0 5561 6228-9 e-Mail : tatsukho@tat.or.th หรือ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*