การบินไทย เปิดตัวโครงการ RESILIENCE ENGINEERING FOR SAFETY LEADERSHIP

เพื่อยกระดับความปลอดภัยขององค์กรอย่างยั่งยืนและมุ่งสู่ความเป็น RESILIENCE ORGANIZATION

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ Professor Dr. Robert J. de Boer (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยจาก Amsterdam University of Applied Science และ Dr. Alfred Roelen (ที่ 3 จากซ้าย) จาก The Netherlands Aerospace Centre ในโอกาสมาร่วมประชุมเริ่มโครงการ Resilience Engineering for Safety Leadership กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของหน่วยงานปฏิบัติการของบริษัทฯ

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างการบินไทยกับ Amsterdam University of Applied Science และ The Netherlands Aerospace Centre โดยการนำหลักการ Resilience Engineering มาต่อยอดจากการดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ หรือ Safety Beyond Compliance ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรมการบินของโลกได้อย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ของพนักงานบริษัทฯ ให้มีความตระหนักต่อความปลอดภัยโดยการปฏิบัติสูงกว่าข้อกำหนดต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ (Beyond Compliance) และมีความสามารถที่จะปรับการปฏิบัติการให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจไม่ได้มีการออกแบบระบบหรือกระบวนการใดๆ รองรับไว้ (Resilience) ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการตอกย้ำการให้ความสำคัญของบริษัทฯ ต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติการบินให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลและมุ่งสู่ความเป็น Resilience Organization เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ตลอดจนเป็นสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยอีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*