หอการค้าไทย จับมือภาคีเครือข่าย ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ด้วย “ห้องสุขสโมสร”

หอการค้าไทย ร่วมกับ เอสซีจี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการ “ห้องสุขสโมสร” สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะขึ้น เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนมีห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ก่อสร้างและดูแลได้โดยคนในชุมชน และยังสามารถต่อยอดพื้นที่รอบข้างให้เป็นร้านค้าของผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวาระที่หอการค้าไทยครบรอบ 85 ปี ในปีนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการมุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้วยการจัดทำโครงการ “ห้องสุขสโมสร” สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะขึ้น โดยร่วมมือกับ เอสซีจี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา “ห้องน้ำ” ในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดย “ห้องสุขสโมสร” สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ เป็นห้องน้ำที่ออกแบบได้มาตรฐาน แข็งแรง มีรูปแบบเป็นสากล ใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม สำหรับบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ Universal Design ดูแลรักษาง่าย ก่อสร้างได้เองโดยช่างในท้องถิ่น มีแผนการบริหารจัดการและคู่มือการทำความสะอาดที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เน้นการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้น เรายังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่การก่อสร้าง ไปจนถึงการบริหารจัดการและการดูแลรักษา อีกทั้งการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบให้เป็นร้านค้าของผู้ประกอบการท้องถิ่น สามารถนำสินค้าและบริการของท้องถิ่นไปถึงมือผู้บรโภคได้โดยตรง เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงอีกด้วย

“หอการค้าไทย ได้ประสานความร่วมมือไปยังเครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่น ที่ต้องการห้องน้ำสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน เพื่อจะได้จัดส่งแบบก่อสร้างห้องสุขสโมสร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก เอสซีจี ไปให้ดำเนินการขอุนญาตก่อสร้างต่อไป โดยเบื้องต้นกำหนดไว้ 85 แห่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปีของหอการค้าไทยด้วย” นายกลินท์ กล่าว

นายรุ่งโรจน์ ริงสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า เอสซีจี ได้มอบหมายให้หน่วยงาน SCG Eldercare Solution เป็นผู้ออกแบบ “ห้องสุขสโมสร” ในครั้งนี้ โดยผู้เชี่ยวชาญของ เอสซีจี ได้ใช้แนวคิ “การแบ่งปันหื้นที่แห่งความสุขเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม” ซึ่งมีจุดเด่น 5 ด้าน ได้แก่ 1) เอื้อต่อการใช้งานของทุกคน ที่มีความแตกต่างด้านร่างกาย ทั้งบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และเด็ก ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม ตามหลัก Universal Design โดยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างใช้งาน ด้วยการคำนึงถึงระยะและการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน ในตำแหน่งที่เหมาะสม เช่น หองน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการจะมีทางลาดสำหรับรถวีลแชร์ ไม่มีธรณีประตู และใช้ประตูแบบเลื่อนเปิด-ปิด เพื่อการเข้าออกที่สะดวก ขนาดของห้องน้ำมีขนาดกว้างพอสำหรับการกลับตัวของวีลแชร์ สุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้ามีความสูงพอเหมาะ มีราวจับในตำแหน่งลุก-นั่ง เพื่อช่วยพยุงตัว ก็อกน้ำเป็นแบบก้านปัดเปิด-ปิดง่าย และพื้นห้องน้ำทำจากวัสดุที่ไม่ลื่น เป็นต้น 2) งานโครงสร้างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สอดคล้องกับสภาพชั้นดินในภูมิภาคต่างๆ ของไทย 3) แบบก่อสร้างง่าย ช่างท้องถิ่นสามารถทำได้ หรือสามารถเลือกปรับ Lay Out ให้เหมาะสมกับพื้นที่จริงได้ด้วยตนเอง 4) สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ผ่านรูปแบบ สีสัน วัสดุธรรมชาติรอบตัว ที่สามารถตกแต่งเพิ่มเติมให้อาคารสวยงาม กลมกลืน และเหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง และ 5) ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการออกแบบอาคารให้สูงโปร่ง เพื่อการระบายอากาศที่ดี และมีช่องแสงธรรมชาติ โดยแบบห้องน้ำดังกล่าวจะมี 4 ขนาด คือ ขนาด S พื้นที่ 16 ตรม., ขนาด M พื้นที่ 35 ตรม.,​ขนาด L พื้นที่ 50 ตรม. และขนาด XL พื้นที่ 105 ตรม. เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กล่าวว่า บทบาทหน้าที่หลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือการกระตุ้นให้เกิดความต้องการด้านการท่องเที่ยว Demand Side ในขณะเดียวกัน ในด้าน Supply Side ก็ได้รับมอบหมายให้มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ ระบบการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย และสุขอนามัยของสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งห้องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง ของการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน ททท. ได้ให้ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แบบห้องน้ำมาตรฐาน “ห้องสุขสโมสร” ให้มีการนำไปใช้ก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านช่องทางสำนักงานในประเทศและเครือข่ายที่มี อีกทั้ง ททท. จะช่วยส่งเสริมการหาแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม เพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*