การบินไทย จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานในโอกาสครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว (แถวนั่งที่ 4 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 35 ปี จำนวน 42 คน พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 118 คน พนักงานที่เป็นขวัญใจลูกค้า จำนวน 7 คน และพนักงานที่ได้รับเสื้อสามารถนักกีฬาดีเด่น จำนวน 14 คน

เนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานการบินไทย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ การบินไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*