ททท. ร่วมงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย และวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควายไทย และวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีการสู่ขวัญควาย ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลอง “วันอนุรักษ์ควายไทย” ในวันที่ 14 พฤษภาคม ด้วยเช่นกัน ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ นายไชยนันท์ แสงทอง, นายธเนศ โพธิ์ทอง วัฒนาธรรมจังหวัดสระแก้ว และ นายครรชิต ชบไพบูลน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ร่วมกันแถลงข่าว งานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควายไทย และวันอนุรักษ์ควายไทย ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

กระบือทรงเลี้ยง คุณตะเภาทอง

สืบเนื่องจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ขึ้นในจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือ ให้สามารถไถนาและทำงานด้านการเกษตรกรรม และสอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือทำการเกษตร ให้สามารถทำงานทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งกระบือหรือควาย ถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวไร่ ชาวนา มาช้านานตั้งแต่อดีตกาล เป็นสัตว์ให้คุณ เป็นกำลังหลักของชาวนาในการปลูกข้าวเลี้ยงผู้คนมาโดยตลอด ถึงแม้ปัจจุบันควายอาจถูกใช้งานน้อยลง เพราะวิถีชีวิตเกษตรกรเปลี่ยนไปจากใช้แรงงานควาย หันไปใช้แรงงานจากเครื่องจักรกลก็ตาม

จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลตำบลศาลาลำดวน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก และอีกหลายหน่วยงาน กำหนดจัดงานประเพณีสู่ขวัญควาย เพื่อเป็นการเตือนสติ เตือนจิต เตือนใจ ให้คนมีความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือเกื้ออกูลแก่ตน เป็นการแสดงการตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นได้กระทำแก่ตน เช่นกรณี “ควาย” คนได้ใช้แรงงานในการไถคราด พลิกแผ่นดิน อันเป็นของหนัก เพื่อหว่านเพาะปลูกข้าวปลูกพืชผักในแผ่นดิน จนได้รับผลประโยชน์จากแรงงานของควาย คือ ได้ข้าวสำหรับบริโภคเลี้ยงชีวิต ในขณะที่ระหว่างคนไถคราด บางทีก็ดุด่า เฆี่ยนตีควาย ซึ่งทำโดยไม่ได้ตั้งใจ ทั้งที่กำลังมีแอกต่างคออยู่ หนักแสนหนัก เหนื่อยแสนเหนื่อย เพื่อระลึกถึงบุญคุณของควาย ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ จึงหาวิธีที่จะตอบแทนคุณของควาย อโหสิกรรมต่อควาย โดยวิธีสู่ขวัญควาย

จังหวัดสระแก้ว จึงได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควายไทย และวันอนุรักษ์ควายไทย ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นปีที่ 7 โดยมีกิจกรรม การประกวดธิดากาสร ในวันที่ 14 พฤษภาคม, พิธีเปิดโครงการและพิธีกรรมสู่ขวัญควาย ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม, กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรม ตลาดประชารัฐ, การสาธิตการทำคันไถ, สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ, สาธิตการปั้นควายด้วยดินเหนียว, สาธิตการเดินโถกเถก, สาธิตการยิงหนังสติ๊ก,​ สาธิตการเดินกะลาพลาเพลิน, การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควาย, การสาธิตการหั่นหญ้า, การสาธิตการใช้ควายไถนา, การสาธิตการนวดข้าว/การฝัดข้าวตามวิถีโบราณ การนำสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายแก่ผู้เข้าชม

รายละเอียดติดต่อ ททท. สำนักงานนครนายก โทร. 0 3731 2282, e-Mail tatnayok@tat.or.th หรือเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*