ททท. ร่วมงานสืบสานประเพณีสู่ขวัญควาย และวันอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสระแก้ว (4)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานนครนายก เชิญชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ เยี่ยมชม สินค้าชุมชนหนองโกวิทย์ การทอผ้าขาวม้า ด้วยกี่แบบดั้งเดิม

นางสุวรรณะ ประไพ ผู้ใหญ่บ้านหนองโกวิทย์ เล่าให้ฟังถึงประวัติของหนองโกวิทย์ว่า เดิมผู้คนในหมู่บ้านหนองโกวิทย์ โยกย้ายบ้านเรือนมาจากภาคอีสานทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาจากภาคอีสานก็คือ ภูมิปัญญาทางด้านทอผ้า ทางด้านจักสาน ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาดูทำเล มาดูพื้นเพที่นี่ ก็เห็นความอุดมสมบูรณ์ ท่านก็เลยรวมตัวกันมาอยู่หมู่บ้านหนองโกวิทย์

ก่อนที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะตั้งชื่อว่าหนองโกวิทย์ ทางท้ายหมู่บ้านของเราจะมีหนองน้ำอยู่หนองหนึ่ง ซึ่งหนองน้ำแห่งนี้จะมีน้ำใช้ตลอดปี บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ท่านก็เลยตั้งชื่อว่า หนองโกวิทย์ ซึ่งความเป็นมาก็คือ มีผู้เฒ่าผู้แก่คนหนึ่งจะไปวิดปลาที่หนองน้ำนี้ตลอด ท่านผู้เฒ่าผู้แก่นี้ชื่อว่า ตาวิทย์ ก็เลยให้ชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ ว่า บ้านหนองโกวิทย์

และเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของหนองน้ำแห่งนี้ ท่านก็เลยทำการปลูกฝ้าย เพื่อทอผ้าไว้ใช้ในหมู่บ้าน

ผู้เฒ่าผู้แก่ ท่านมีภูมิปัญญาแบบโบราณ คือ การทำกี่โบราณ ท่านก็เลยทำกี่โบราณขึ้นตัวหนึ่ง เพื่อให้พวกแม่ใหญ่ ได้ทอผ้าเพื่อไว้ใช้ และแลกเปลี่ยนกับเครือญาติ แลกเปลี่ยนกับอาหาร ต่างๆ ผู้นำคนเก่า ท่านเห็นคุณค่า ก็เลยรวมกลุ่มกัน ได้ประมาณ 9 คน ผลิตทั้งเพื่อใช้ และผลิตเพื่อขาย แต่ก็ยังยึดหลักทอด้วยกี่โบราณ ปัจจุบัน ส่วนกี่โบราณนั้น ก็ยังคงใช้ได้อยู่

หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง เราก็มาร่วมกันคิดว่า ทำอย่างไร เพื่อหาอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนของเรา

สิ่งที่ทำให้ผ้าของหนองโกวิทย์เราอยู่ได้ทนได้นาน ก็คือ ทุกคนทอด้วยใจ ทอให้พ่อให้แม่นำไปฝากญาติเขา เพราะฉะนั้น ผ้าของเราได้รับการบันทึกเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของจังหวัดสระแก้ว

หมู่บ้านหนองโกวิทย์ เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ของฝาก ที่ระลึกตกแต่งจากผ้าขาวม้า เช่น สมุดจดบันทึก กรอบรูป เสื้อ เป็นต้น

เลขที่ 1 ม.7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000 โทร. 089 2737567 อีเมล์ Adchara023@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*