กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ททท. พร้อมจัดงาน “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4”

ส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยสู่ระดับสากล

นายวีระศักดิ​์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพงานสัมมนา “UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4” ณ ห้องสยามบอลรูม โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

งานสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติครั้งแรกของเอเชีย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561

นายวีระศักดิ​์ โควสุรัตน์ กล่าวว่า งาน “World Forum on Gastronomy Tourism” เป็นสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยความร่วมมือของ United Nation World Tourism Organization (UNWTO) และ Basque Culinary Center โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Harnessing the power of technology and new value propositions as drivers for positive global impact” ซึ่งการที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของการท่องเที่ยวของไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยล่าสุดพบว่า มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากนานาชาติลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานแล้วถึง 567 คน

ภายในงานฯ ประกอบด้วยการอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงอาหารเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติ ได้เลือกเดินทางสำรวจเส้นทางอาหาร ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 4 เส้นทาง ได้แก่ บางรัก นางเลิ้ง ตรอกข้าวเม่า และพระนคร และเส้นทางอาหารผสมผสานกับวัฒนธรรมและชุมชน จาก 4 เส้นทาง ได้แก่ ตลาดพลู ตลาดน้อย กุฎีจีน และคลองบางหลวง

นอกจากนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2559 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยถึง 3.26 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ของ ททท. ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยในปีนี้ ททท. ยังได้วางแผนต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัวคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พัก “มิชลิน ไกด์ กรุงเทพ” ไปยังจังหวัดปริมณฑล ภูเก็ต พังงา และเมืองหลักด้านท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลกอีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*