ททท.เปิดเวทีเจรจาธุรกิจการค้า B2B โชว์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวไทยและลุ่มน้ำโขง ภายใต้แนวคิด “Milion Shades of Romance”

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Travel Mart Plus” (TTM+) 2018

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการขายแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย ในตลาดต่างประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศ ได้รับข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีโอกาสสำรวจแหล่งท่องเที่ยว สัมผัสกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายของไทย สนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นเวทีหลักสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการโดยเฉพาะในแบบ Business to Business หรือ B2B ได้เจรจาทางธุรกิจ โดยอาศัยความร่วมมืออย่างแข็งขันจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เข้าร่วมนำเสนอสินค้าบริการ

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ททท. เตรียมจัดงาน “Thailand Travel Mart Plus” (TTM+) 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ Ocean Marina Yacht Club เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ซึ่งงาน TTM+ เป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวลักษณะ Business to Business (B2B) ที่จัดขึ้นประมาณต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี เริ่มจัดครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ.​2544 โดยความร่วมมือระหว่าง ททท., สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TCT, สมาคมโรงแรมไทย THA, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA, สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย TICA, สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย TEATA และ ธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ และบริการใหม่ๆ รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจ รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทย ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท บริษัทนำเที่ยวและตัวแทนจำหน่ายด้านการท่องเที่ยว สมาคมด้านการท่องเที่ยว สวนสนุก และธุรกิจบันเทิง ฯลฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างประเทศทั่วโลก ได้ซื้อขาย โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบของการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ และสินค้าบริการใหม่ๆ รับฟัง และแลกเปลี่ยนความเห็นด้านธุรกิจ รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทย ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเวียดนาม

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่การจัดงานครั้งนี้ มีการตอบรับของผู้ขาย Sellers ในประเทศ และผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน้ำโขง รวมทั้งสิ้น 336 บูธ จาก 313 หน่วยงาน แบ่งเป็นผู้ขายที่เคยร่วมงานเป็นครั้งแรก 71 ราย และเคยร่วมงานแล้ว 265 ราย ในจำนวนนี้ เป็นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 11 หน่วยงาน ส่วนผู้ซื้อ Buyers จากต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 292 ราย (48 ประเทศ) และเป็นผู้ซื้อรายใหม่ อาทิ เลบานอน และอุรุกวัย ขณะที่ผู้ซื้อที่เป็น 5 อันดับแรกจากตลาดหลัก เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ จีน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อินเดีย และสหรัฐอเมริกา”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*