ททท. สำนักงานภาคกลาง นำนักท่องเที่ยวจีนขับรถ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรม

คาราวานขับรถสำรวจเส้นทาง และสินค้าท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง Thailand Self-Driving Promotion นำโดย นายกรัณย์ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉินตู ประเทศจีน ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัทนำเที่ยว ซึ่งเป็นระดับผู้มีรายได้สูง ผู้ประกอบการและตัวแทนซึ่งขายรถยนต์ซูเปอร์คาร์ในประเทศจีน ให้เดินทางมาเมืองไทย

ซึ่งคนกลุ่มนี้ เคยเดินทางมาเมืองไทยหลายครั้งแล้ว มีประสบการณ์ในเมืองไทยค่อนข้างมากแล้ว และชอบการเดินทางที่จะนั่งเครื่องบินมา แล้วมาเช่ารถยนต์ขับเองเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศที่เดินทางไป สำหรับในประเทศไทย มักจะไปท่องเที่ยวในเมืองหลัก เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ กรุงเทพ อยู่แล้ว

ททท. สำนักงานเฉินตู ก็เห็นโอกาสนี้ว่า น่าจะกระจายกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเหล่านี้ ไปยังเมืองรอง โดยเฉพาะเมืองที่อยู่รอบข้างกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโครงข่ายเส้นทางการเดินทางที่สะดวก และมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเชิงประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเรียนรู้การผลิตสินค้าชุมชน ในวิถีชีวิตของเรา ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และในเส้นทางเหล่านี้ ก็จะมีโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเรียนรู้ สัมผัส กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ มีโอกาสเดินทางกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง และได้มีกิจกรรม การใช้จ่ายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนใจการเดินทางแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ สามารถจะเข้ามาดูใน WeChat ของสำนักงานเฉินตู ได้เผยแพร่เส้นทางตัวอย่างออกไปให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ซึ่ง WeChat ของสำนักงานเฉินตู ทำอยู่ 2 ประเภท คือ แบบ V2C เผยแพร่ข่าวสารถึงนักท่องเที่ยวโดยตรง และในเชิงของ B2B สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาศึกษาในรายละเอียดได้ง่าย ซึ่งจะช่วยในการทำธุรกิจในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยได้

จากการประสานงานกับ กองท่องเที่ยวภาคกลาง และฝ่ายสินค้า ให้ช่วยออกแบบเส้นทางในการขับรถเองในเมืองไทย ในภาคกลางทั้งหมด ใช้เวลา 5 วัน 4 คืน โดยแวะแต่ละจังหวัด

การเดินทางในวันแรก เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร แวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ที่ วัดบางจาก

วัดบางจาก ริมฝั่งแม่น้ำอ้อมเกาะเกร็ด ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ถือเป็นจุดร่วมแห่งความเลื่อมใส ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศจะมาประกอบกิจอย่างไม่ขาดสาย ด้วยบารมีอันยิ่งยวดของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อหนุนดวง-หลวงพ่อค้ำดวง

ที่ได้รับการขนานนามอย่างนั้น เนื่องจากก่อนออกสลากฯ ผู้คนจะคลาคล่ำมาสักการะขอในสิ่งที่อยากได้ (โชคลาภ) แล้วก็ได้ดั่งใจ มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่มือหนักเบา บางรายชะตาจะขาดด้วยเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัว ก็ปลดเปลื้องได้จึงชื่อว่า “หนุนดวง” รองลงมาก็คือ การเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่ออธิษฐานขอให้ช่วยค้ำชีวิตต่อ ให้หายหรือบรรเทาลง เลยเรียกกันว่า “ค้ำดวง”

วัดบางจาก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เดิมเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดบางภูมิ ซึ่งคนมอญยังคงเรียกว่า “เพี๊ยะบางภูมิ” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ ภายในวัดมีการขุดพบลูกนิมิตกลมแต่แบน 1 ลูก บ่อน้ำพันปี และมีหลวงพ่อหนุนดวง หลวงพ่อค้ำดวง ซึ่งผู้ที่มากราบไหว้ขอพรจะสมประสงค์ก็ต่อเมื่อ ผู้มีศรัทธาอธิษฐานด้านหน้าทางเข้า แล้วเดินลอดเข้าใต้อุโบสถ พร้อมนึกถึงหลวงพ่อหนุนดวง หลวงพ่อค้ำดวง ระหว่างลอดโลสถ์ ก็จะทำให้สัมฤทธิ์ผลได้ดั่งใจปรารถนา และภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ 

ล่วงถึงปัจจุบันองค์ประกอบของศาสนสถานแห่งนี้ก็ชำรุดไปตามอายุขัย พระครูกิตตินนทคุณ “พระปลัดชูเกียรติ ฐิตคุโณ” เจ้าอาวาสวัดบางจากจึงสำรวจถึงความเหมาะสมว่า สิ่งใดยังพอที่จะใช้ได้ในสภาพเดิม สิ่งใดที่ควรบูรณะปฏิสังขรณ์ และได้วิเคราะห์ว่า พระอุโบสถหลังดั้งเดิมนั้น บางส่วนก็อยู่ในสภาพที่หักพังและพื้นก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำในดิน ถึงฤดูน้ำหลากก็ท่วมขัง หากปล่อยไว้ นับวันจะยิ่งสลักหักพัง

พระครูกิตตินนทคุณ จึงร่วมกับศรัทธาชาวบ้าน ดำเนินการ ยกพื้นพระอุโบสถทั้งหลัง โดยให้ระดับพื้น (พระอุโบสถ) สูงกว่าระดับพื้นดินในปัจจุบัน

แล้วก็เกิด Amazing ขณะที่ช่างปฏิบัติการนั้น ได้ขุดลงใต้พระอุโบสถ เพื่อใช้แม่แรงยกเสาขึ้นไปตั้งบนฐานรากอันใหม่ จุดตรงใต้ฐานชุกชีมีรูปปั้นปูนเปลือกหอย (ใช้โขลกตำให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ำอ้อยนวดให้เข้าไปเนื้อเดียวกัน มีลักษณะเหนียว เมื่อแห้งจะแข็งมากและมีอายุได้นับเป็นพันๆ ปี) เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาของพระพุทธองค์ คือ พระโมคคัลลานะ กับ พระสารีบุตร

และที่น่าอัศจรรย์คือในยามนั้น ระดับน้ำใต้ดินอยู่ปริ่มกับผิว  แต่ปริมณฑลบริเวณพื้นพระอุโบสถ แม้จะขุดลึกลงเป็นแนวดิ่งไปเมตรกว่าๆ (คนลงไปเดินได้) กลับแห้งสนิท ไม่มีน้ำเจิ่งนองแต่อย่างใด

ตามความเชื่อและคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ว่า วัดบางจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาจะมาอารักษ์ทั่วปริมณฑล มีพลังแห่งพุทธคุณทุกอณู ใกล้กับพระอุโบสถมีน้ำบ่อลูกหนึ่งซึ่งน้ำเปี่ยม เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ดักน้ำมิให้ซึมลงใต้พื้นพระอุโบสถ จะตักจะสูบอย่างไรระดับน้ำก็ยังเท่าเดิม ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และยาวไปถึงขนาดว่า คือบ่อพญานาคลึกลงไปถึงเมืองบาดาล

ครั้งหนึ่ง มีพระธุดงค์จาริกมาปักกลดแล้วก็บอกกับ พระครูกิตตินนทคุณ เจ้าอาวาสวัดบางจาก ว่า ในชาติปางก่อนได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา ชาตินี้ก็ควรสร้างอีกเป็นการสั่งสมบารมี เผื่อบุญในภพหน้า จึงได้นำมาไตร่ตรองแล้วชักชวนชาวบ้านสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 19 เมตร สูง 27 เมตร นาม “พระพุทธมงคลชัย” ประดิษฐาน ณ หน้าวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สิ่งน่าสนใจอีกสิ่งของวัดนี้คือ จิตรกรรมรูปฮีโร่และตัวการ์ตูนนั่งฟังธรรม อยู่ในบริเวณวิหารเทพ ลองดูกันว่ามีฮีโร่หรือตัวการ์ตูนตัวไหนบ้าง ที่คุณรู้จัก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*