ททท. สำนักงานระยอง ชวนเปิดฤดูกาลสวนผลไม้ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง – จันทบุรี (6)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง และเปิดฤดูกาลสวนผลไม้ภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง – จันทบุรี และเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เยี่ยมชม เกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี สวนผลไม้ออร์แกนิค สวนอินทรีย์กลุ่มรัฐไท 9 สวน หมู่ 2 บ้านเนินตระกรี๊ด ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

สวนอินทรีย์กลุ่มรัฐไท มีเกษตรกรร่วมโครงการปลูกและดูแลรักษาผลไม้แบบอินทรีย์เต็มรูปแบบ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทุกชนิด พร้อมเปิดเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับการท่องเที่ยวรวม 9 สวน ประกอบด้วยสวนรัฐไท ของ นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์, สวนสุมพร รักษา, สวนอนันต์ พลอยสิทธิ์, สวนละเมียด นาควงศ์, สวนดาวเรือง คำสัตย์,​ สวนเหรียญ-ทีปุ้ง,​ สวนสมนึก คำสัตย์,​ สวนพยอม โพธิ์นา และ สวนกฤษณา คำสัตย​์ โดยทุกสวนออร์แกนิค ปลูกไม้ผล อาทิ เงาะ, มังคุด, ทุเรียน, ลองกอง,​ ผักสมุนไพร ฯลฯ

นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ขับจักรยานพ่วงข้างนำชมด้วยตัวเอง

รังของ “ชันโรง” ผึ้งที่ช่วยผสมเกสร

นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนปัถวี เล่าสู่กันฟังว่า ในพื้นที่บ้านเนินตระกรี๊ด มีเกษตรกรร่วมโครงการปลูกและดูแลรักษาผลไม้แบบอินทรีย์เต็มรูปแบบ พร้อมเปิดเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรรองรับการท่องเที่ยวรวม 9 สวน เพื่อให้ประชาชน และเกษตรกรทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำสวนผลไม้อินทรีย์ที่น้อมนำแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร และผู้บริโภค รวมทั้งระบบนิเวศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยอมรับจากตลาด และมีราคาสูง ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปขายในตลาด อ.ต.ก. และ ท้อปซุปเปอร์มาเก็ตใน กทม. 6 สาขา ภายใต้แบรนด์ 1. รัฐไท 9 สวนอินทรีย์, 2. รัฐไท ปัถวีโมเดล

ผลผลิตที่อยู่เพียงแค่ มือเอื้อมถึง

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวสวนไม่เปลี่ยนใจมาทำเกษตรอินทรีย์ เพราะ ‘ช่วงเปลี่ยนผ่าน’ จากการใช้เคมีเข้าสู่ระบบอินทรีย์นั้นนานถึง 4-5 ปี เรียกว่าเป็นช่วงชำระล้างสารเคมีออกจากสวนก็ว่าได้ โดยหลังเลิกใช้เคมีต้นไม้จะต้องปรับสมดุลตัวเองอย่างหนัก และระบบนิเวศรอบๆ ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน (เช่น ต้องรอให้แมลงที่เคยหายไปกลับมา) ทำให้ผลผลิตระหว่างนี้กะพร่องกะแพร่งจนเกษตรกรหลายรายท้อ แต่ถ้าอดทนผ่านระยะนี้ได้ก็จะยิ้มออกกันทุกคน

จุดเด่นของสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการนอกจากเป็นสวนผลไม้อินทรีย์ปลอดสารเคมี และยังมีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่หายากไว้บริการนักท่องเที่ยวได้ชม และชิม อาทิ พันธุ์นกกระจิบ กบ ชมพูศรี และทุเรียนกลุ่มเศรษฐกิจ พวงมณี ก้านยาว หมอนทอง และชะนี 

สวนผลไม้เกษตรอินทรีย์มักมี ‘ชันโรง’ ชันโรงคือคือผึ้งตัวจิ๋วที่ไม่มีเหล็กใน หน้าที่สำคัญของมันในสวนผลไม้ คือ ผสมเกสรให้ผลไม้ออกตามฤดูกาลโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี แถมยังช่วยให้ผลไม้มีรสหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ (จากการจับเกสรพันธุ์โน้นมาผสมกับพันธุ์นี้) และชันโรงเป็นผึ้งชนิดที่จะไม่บินไปไกลจากรัง มันจึงช่วยผสมเกสรอยู่ภายในละแวกสวนผลไม้ได้เต็มที่ ชาวสวนเมืองจันท์จึงนิยมทำกล่องรังผึ้งเพื่อเพาะเลี้ยงชันโรงกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนปัถวี เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าเที่ยวชมสวน และวิถีชีวิตเกษตรกรพร้อมให้บริการเรื่องอาหาร และผลไม้แบบอิ่มไม่อั้น ชุดเล็กประมาณ 10 คน ราคา 500 บาท / ชุดใหญ่ 10 คนขึ้นไปราคา 1,000 บาท ไม่รวมค่าอาหารพื้นเมืองที่สามารถเลือกรับประทานได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะอาหารคาวที่ผลิตจากผลไม้ อาทิ แกงเขียวหวานทุเรียน ต้มยำเงาะ แกงคั่วสะท้อน ยำมังคุด เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองเข้าเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนปัถวี บ้านเนินตระกรี๊ด โทร. 063 2262251 หรือ https://www.facebook.com/patthavee.group

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*