ททท. สำนักงานภาคกลาง นำนักท่องเที่ยวจีนขับรถ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรม (3)

คาราวานขับรถสำรวจเส้นทาง และสินค้าท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง Thailand Self-Driving Promotion ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน นำโดย นายกรัณย์ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉินตู ประเทศจีน เยี่ยมชม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก ต่อมาได้โอนมาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจของไทย เมื่อปี พ.ศ. 2514

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประภาสยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2503 ทรงให้ความสนพระทัยเรื่องกิจการการเลี้ยงโคนมของประเทศเดนมาร์ก จากนั้นรัฐบาลไทย จึงได้มีการลงนามความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลเดนมาร์ก กับรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504 โดยเดนมาร์กให้การช่วยเหลือเป็นเงิน 4.33 ล้านโครเนอร์ (ประมาณ 23.5 ล้านบาท) ซึ่งก่อนหน้านั้นนายชอนเดอร์การ์ด ชาวเดนมาร์ก ได้จัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2504 ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 9 แห่งเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2505 และรัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลเดนมาร์ก จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการ พร้อมสนับสนุนเงินงบประมาณจำนวน 2.87 ล้านโครเนอร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2514 มีชื่อว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ” มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนม โดยมีนายยอด วัฒนสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก

โรงงานนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีโรงงานนมจำนวน 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

1. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมสระบุรี) ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี, 2. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์) ถนนเพชรเกษม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 3. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น, 4. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย, 5. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อาทิ นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต รวมทั้งมีการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม การท่องเที่ยวฟาร์มโคนม บริการบ้านพักตากอากาศ ผลิตน้ำดื่มตรา อ.ส.ค. และวารสาร อ.ส.ค.

เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร แผนกบริหารงานทั่วไป โทร/Fax 036-345187, แผนกบริหารการท่องเที่ยว โทร/Fax 036-344926 โทร 089-9018035, แผนกโครงการพิเศษ แผนกบริหารการท่องเที่ยว โทร 036-345188, E-mail : agrotour@dpo.go.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*