ททท. สำนักงานภาคกลาง นำนักท่องเที่ยวจีนขับรถ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรม (6)

คาราวานขับรถสำรวจเส้นทาง และสินค้าท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลาง Thailand Self-Driving Promotion ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน นำโดย นายกรัณย์ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเฉินตู ประเทศจีน เยี่ยมชมเป็นวันที่ 3 เริ่มต้นที่ หมู่บ้านผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่และหวาย ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

อ.โพธิ์ทอง เป็นชุมชนโบราณนับตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นดินแดนแห่งการจักสานของภาคกลาง ซึ่งชาวบ้านได้เคยร่วมกับชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบางระจัน สู้รบกับพม่า ณ บ้านบางระจัน โดยมีนายฉ่าเป็นผู้นำ นายฉ่านั้นพื้นเพเป็นคนสีบัวทอง ภายหลังการสู้รบยุติแล้ว “นายฉ่า” จึงได้นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยถาวรขึ้นในชุมชนด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำน้อย แต่เดิมเรียกว่า “บ้านสร้างสามเรือน” เพราะเริ่มแรกมีเพียงสามหลังคาเรือนเท่านั้น ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งเป็นที่อยู่อาศัย ปัจจุบันมีชื่อว่า “บางเจ้าฉ่า” เพราะนำชื่อของนายฉ่ามาตั้งชื่อ ซึ่งนายฉ่านั้นเป็นทั้งผู้นำและเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน

แต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก แต่ในปัจจุบัน ได้สร้างรายได้โดยการจักสานไม้ไผ่และหวายเป็นอาชีพหลัก โดยการนำหวายมาจากพม่าผ่านชายแดนไทย และวัตถุดิบหลัก จะเป็นพวกหวาย และไม้ จำพวกไม้สีสุกซึ่งมีความแข็งแรงทนทานและสวยงามกว่าไม้ชนิดอื่นๆ โดยเริ่มแรกมีการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่มาจักสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น กระบุง ตะกร้า เครื่องมือหาปลา ในปัจจุบันได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทันสมัยมากขึ้น เช่น กระเป๋า ของตกแต่งบ้านจนกลายเป็นที่นิยมและสร้างชื่อเสียงให้กับชาวบ้านบางเจ้าฉ่า

ที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยือน และได้พระราชทานคำแนะนำให้ราษฎรปลูกไม้ไผ่สีสุก เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องจักสาน และเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือประเภทนี้ไว้ 

งานจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่า นี้มีความละเอียดประณีตสวยงามสามารถพัฒนางานฝีมือตามความต้องการของตลาด ไม่ยึดติดกับรูปแบบเก่าจนสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้  จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางถึงศูนย์ต้อนรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่บ้านบางเจ้าฉ่า ชิมขนมไทยและดื่มน้ำสมุนไพรให้ชื่นใจ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ที่จัดแสดงเรื่องราวของไผ่และวิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน นั่งรถอีแต๋น ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำน้อย ควบคู่กับการจักสานซี่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เยี่ยมชมสวนและชิมผลไม้ตามฤดูกาล มะยงชิด (กุมภาพันธ์-มีนาคม) กระท้อนหวาน (พฤษภาคม-กรกฏาคม)

เครื่องจักสานของบางเจ้าฉ่ามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยสานแต่กระบุง ตะกร้า เครื่องมือหาปลาตามแม่น้ำลำ คลอง ก็ปรับเปลี่ยนจักสานเป็นข้าวของเครื่องใช้อื่น เช่น กระบุงตะกร้าขนาดจิ๋วเป็นของฝากของที่ระลึก กระเป๋าถือสุภาพสตรีที่สวยงามทันสมัย โดยใช้ไม้ไผ่สีสุกจักเป็นตอกเส้นบางสีเหลืองนวลตามธรรมชาติ เมื่อสานขึ้นรูปขึ้นลายจะได้ชิ้นงานที่ละเอียดสวยงาม เครื่องจักสานไม้ไผ่บ้านบางเจ้าฉ่าได้รับรางวัลโอทอปยอดเยี่ยม เป็นที่นิยมของคนไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนญี่ปุ่น ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพ

งานฝีมือจักสานอันลือชื่อของอ่างทองส่วนมากจะเป็นฝีมือของชาวอำเภอโพธิ์ทองแทบทุกครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในละแวกเดียวกัน มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มการผลิตเครื่องจักสาน เครื่องหวาย กลุ่มจักสานไม้ไผ่ เช่น กลุ่มตำบลองครักษ์ กลุ่มตำบลบางเจ้าฉ่า กลุ่มตำบลบางระกำ กลุ่มตำบลพลับ และกลุ่มตำบลอินทประมูล

ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ไม้ไผ่ แสดงอุปกรณ์เครื่องใช้พื้นบ้านต่างๆ ที่ผลิตจากไม้ไผ่และมีเก็บรวบรวมเอาไว้ นอกจากนี้ที่บางเจ้าฉ่า ยังมีบริการรถอีแต๋นชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำน้อย กิจกรรมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะม่วง สวนมะยงชิด และสวนกระท้อน ฯลฯ ชมแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอใกล้เคียง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอไชโย และอำเภอแสวงหา มีบ้านพักโฮมสเตย์ไว้คอยบริการด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางพนัชกร จิตรักษ์ ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางเจ้าฉ่า กลุ่มอาชีพจักสาน 43 ม.8 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทร. 0-3564-4319

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*