การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานตราด ชวนไปเที่ยว ตราด

นางสาววรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานตราด เชิญชวนกลุ่มผู้สื่อข่าว เยี่ยมชม หมู่บ้านสลักคอก ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในช่องแคบภายในเวิ้งขนาดใหญ่

ลักษณะคล้ายคอกสัตว์ ล้อมรอบด้วยแนวป่าชายเลนซึ่งเป็นที่ทำกิน แหล่งประมงพื้นบ้าน รวมถึงเป็นที่อนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ มีช่องทางออกสู่ท้องทะเลทางเดียว ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดเล็กเกือบจะชนกัน ที่บริเวณปากอ่าวมีเกาะสลักและเกาะลิ่ม สถานที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่ารวมๆ ว่า “อ่าวสลักคอก”

นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนหมู่บ้านสลักคอก จะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่ยังคงความเป็นอยู่ดั้งเดิมเอาไว้ สามารถพายเรือคายัคท่องป่าชายเลนได้ด้วยตัวเอง ไปตามลำคลองธรรมชาติที่มีสายน้ำสีเขียวสด ระหว่างทางจะได้พบกับพืชพรรณไม้เฉพาะถิ่นต่างๆ ของป่าชายเลน โดยทางชมรมฯ ท่องเที่ยวของทางหมู่บ้านจะมีการแจกแผนที่อธิบายเส้นทางต่างๆ เอาไว้ หรือถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถเลือกนั่งเรือมาดหรือที่รู้จักในชื่อ “เรือกอนโดลาเกาะช้าง”

หากมาในช่วงใกล้ค่ำก็จะได้รับประทานอาหารเย็น ดื่มด่ำไปกับความสวยงามของพระอาทิตย์ตกดินและธรรมชาติที่อยู่รอบข้าง จุดที่สวยงามที่สุดคือบริเวณปากอ่าวสลักคอก ที่แม้จะเห็นว่าเป็นสันทรายที่ค่อนข้างหยาบ แต่เป็นจุดที่มีสันทรายนูนอยู่กึ่งกลางระหว่างแนวป่าชายเลนสองข้างที่ทอดยาวมาเกือบจะบรรจบกัน คล้ายจะเป็นจุดนัดพบของอ่าวสลักคอกและทะเล หลังจากรอแสงตะวันลับขอบฟ้า เสร็จสิ้นการล่องเรืออันแสนโรแมนติก ก็จะถึงช่วงที่หิ่งห้อยตัวน้อยเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นจำนวนมาก เหมือนจะมาส่งเราให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และนอกจากนี้ที่นี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของเหล่าเด็กๆ ท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้ชมกันอีกด้วย

ชุมชนบ้านสลักคอกได้รวมตัวกันตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์และชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก” เพื่อดำเนินกิจการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป้องกันการถูกคุกคามจากกลุ่มนายทุนภายนอก รวมถึงสร้างความตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ร่วมมือกันดูแลรักษาสายน้ำและป่าชายเลน อนุรักษ์วิถีชีวิตการประมงพื้นบ้าน เพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องมือนำรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนที่นี่ให้หมดไป หากต้องการจะชมหิ่งห้อย ควรโทรจองก่อนล่วงหน้ากันพลาด

การนั่งเรือมาดชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวสลัก หมู่บ้านชาวประมง ป่าโกงกาง และชมเกาะช้างใต้ ใช้เวลาไป-กลับ 30 นาที มีค่านั่งเรือคนละ 200 บาท ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ หากจะรับประทานอาหารค่ำ ชมพระอาทิตย์ตกที่อ่าวสลักคอก มีค่าใช้จ่ายคนละ 1,200 บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด อนุสรณ์สถาน ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทร. 039-597-259-60, ชมรมนำเที่ยวพื้นบ้านสลักคอก ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 โทร. 084-362-5091, 087-748-9497 เวลาเปิดปิด : 08.00-16.00 น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*